Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Malý výskum produkcie komunálneho odpadu v jednej z domácností na strednom Slovensku

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Všetky samosprávy na Slovensku v závere roka 2022 pripravovali okrem svojich rozpočtov aj nové všeobecné záväzné nariadenia (ďalej len „VZN“) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Náklady na odpadové hospodárstvo v obciach majú v posledných rokoch aj vďaka rastúcim vstupným nákladom stúpajúcu tendenciu. Obecné a mestské zastupiteľstvá tak musia poplatky pre obyvateľov navyšovať, preto sa často stretávajú s negatívnou reakciou svojich obyvateľov. Tieto skutočnosti nás doviedli k tomu, aby sme sa zamysleli, ako by bolo možné minimálne udržať súčasné poplatky na súčasnej úrovni v obciach a ďalej ich nezvyšovať.

Pri príprave VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bola situácia v závere minulého roka o to náročnejšia, že od 1. januá­ra 2023 malo dôjsť k zosúladeniu slovenského zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a príslušných vyhlášok a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa zmenila smernica č. 1999/31/ES o skládkovaní odpadov.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.