Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Má sa výkopová zemina považovať za odpad alebo nie?

Dátum: Rubrika: Zo súdnej praxe

Uvedenou otázkou sa koncom roka 2022 zaoberal Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) vo svojom rozhodnutí vo veci Porr Bau GmbH [1]. Súdny dvor v danom prípade vyhodnotil, že výkopová zemina môže byť, ak sú dodržané stanovené špecifické podmienky, kvalifikovaná ako vedľajší produkt, na ktorý sa nevzťahuje odpadový režim, resp. môže dosiahnuť stav konca odpadov. Vzhľadom na skutočnosť, že vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií, účinnou od 25. októbra 2022, boli krátko pred vyhlásením tohto rozsudku aj do nášho právneho poriadku zavedené kritériá pre nekontaminovanú výkopovú zeminu, je vhodné uvedené rozhodnutie priblížiť a posúdiť súlad našej legislatívy s ním.

Predmet konania sporu
Predmetom konania pred Súdnym dvorom mal byť pôvodne výklad článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (ďalej len "Smernica o odpade"), ktorý sa venuje podmienkam, za ktorých možno dosiahnuť tzv. stav konca odpadu, a teda podmienkam, kedy prestáva byť odpad odpadom.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.