Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kuchynský odpad ako vedľajší živočísny produkt

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Pri kuchynskom odpade ide o osobitný druh odpadu, ktorý má svoje špecifiká, a preto pri nakladaní s týmto odpadom ustanovujú právne predpisy špeciálne povinnosti. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) sám o sebe ustanovuje všeobecne pri nakladaní s odpadom mnoho povinností, avšak pri nakladaní s kuchynským odpadom treba splniť aj podmienky ustanovené právnymi predpismi v oblasti veterinárnej starostlivosti a hygieny, konkrétne týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov. V tomto článku nájdete prehľad vybraných povinností, ktoré musí podnikateľ splniť, ak chce nakladať s kuchynským odpadom.

Definícia kuchynského odpadu
Kuchynský odpad tvoria nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, ktoré vznikli pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení, ale aj z kuchýň domácností. Patria sem aj šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, papierové vrecko znečistené potravinami živočíšneho alebo rastlinného pôvodu, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené. [1]
Zákon o odpadoch nedefinuje pojem kuchynský odpad. Jeho definíciu možno však nájsť v článku 2 ods. 11 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (ďalej len "vykonávacie nariadenie").
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.