Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Komunálne odpady z iných zdrojov

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Od 1. júla 2020 sa novelou zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) zavádza nový pojem – „komunálne odpady z iných zdrojov“. Ako si máme tento pojem vysvetliť? A ako sa máme s pojmom „iné zdroje“ vysporiadať na území obce, aby náš zberný dvor nezahltili firmy z priemyselných parkov?

Uvedený problém je veľmi zložitý, keďže aktuálne je na celom svete situácia, s ktorou sme sa ešte nestretli - pandémia koronavírusu, a zároveň do toho prichádzajú zásadné zmeny v zákone o odpadoch nazvané aj "veľký odpadový balík".
K uvedenému pojmu "komunálne odpady z iných zdrojov" nie je zatiaľ iný doplňujúci výklad alebo spresnenie, iba
dôvodová správa k zákonu o odpadoch.
Z uvedeného dôvodu si dovolím v kontexte existujúcich podkladov odbornú úvahu k danej problematike, možno pre nasmerovanie, kde začať a s kým vôbec situáciu riešiť. Dôvodová správa, ktorá uvádza pojem "komunálne odpady z iných zdrojov", vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc, nasledovne:
"Nové znenie § 80 ods. 1 je zabezpečením úplnej transpozície čl. 3 rámcovej smernice. V záujme toho, aby sa v rámci Európskej únie vychádzalo zo spoľahlivých a porovnateľných údajov je potrebné zosúladiť definíciu "komunálneho odpadu", ktorú na štatistické účely používajú Eurostat a OECD."
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade, ktorá mení niektoré vybrané pojmy:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.