Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ekomodulácia a opakovane použiteľné obaly

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Ekomodulovanie poplatku pre výrobcov má za cieľ motivovať k výrobe efektívnejšie recyklovateľných obalov a výrobkov. Aké sú možnosti nastavenia ekomodulačného vzorca? Bude ďalším krokom zavedenie opakovane použiteľných obalov?

Zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov do praxe vychádza z princípu "znečisťovateľ platí". Výrobcovia prostredníctvom recyklačných poplatkov majú pokrývať skutočné náklady na zber, prepravu a spracovanie odpadov z produktov vrátane nákladov na zvyšovanie informovanosti, propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa. Súčasťou poplatku sú aj náklady na administratívne záležitosti spojené s celým procesom. Nový ekomodulovaný poplatok by mal zohľadňovať aj environmentálne a sociálne externality a riadiť sa hierarchiou odpadového hospodárstva. V ponímaní predchádzania vzniku odpadov by bolo pri obaloch logické, motivovať výrobcov k produkcii opakovane použiteľných obalov.
Pre slovenský trh má byť účinná ekomodulácia poplatkov od roku 2023. Momentálne, máj 2022, nemáme jasne stanovené pravidlá a podmienky, za ktorých sa bude uplatňovať.
Ekomodulácia poplatkov je najrozšírenejšia v oblasti pre obaly. V európskych členských štátoch je riešená jednoduchým nastavením poplatkov podľa druhov materiálov, ako sú plasty, sklo, papier atď. [1] Určité materiály, ktoré sa napríklad dajú ľahko recyklovať alebo majú vysokú hodnotu pri ďalšom predaji, ako je sklo, majú nižšie recyklačné poplatky ako materiály, ktoré sa ťažko recyklujú alebo majú nízku hodnotu pri ďalšom predaji, ako napríklad mäkké plastové obaly.
Príklady z Európskej únie
Niektoré členské štáty zaviedli väčšiu granularitu (rozdrobenie na podskupiny) štruktúr poplatkov pre určité typy obalov. Napríklad
taliansky systém
rozšírenej zodpovednosti výrobcov (ďalej len "RZV") má rôzne kategórie modulácie poplatkov v závislosti od toho, či je obal triediteľný a recyklovateľný pomocou súčasných technológií. [2]
Švédsko
okrem triedenia a spracovania používa ako kritérium modulácie aj "predajnosť" po triedení a spracovaní (t.j. dopyt a hodnotu recyklátu vhodného na ďalší predaj na trhu).
V
Holandsku
používajú nižšie poplatky za pevné plastové obaly vyrobené z polyetylénu (PE), polypropylénu (PP) alebo polyetyléntereftalátu (PET), ktoré sa ľahko recyklujú a vyhýbajú s
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.