Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Druhý diel dokumentu Zelená dohoda

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Európska komisia (ďalej len „EK“) zverejnila druhý diel dokumentu s názvom „Zelená dohoda“. Navrhla v ňom nové celoeurópske pravidlá v oblasti obalov. Práve na ich výrobu sa používajú primárne suroviny, a to v prípade plastov až v 40 percentách a pri papierových obaloch až v 50 percentách. [1] Navrhované pravidlá majú umožniť spotrebiteľom zvoliť si opätovne použiteľné obaly, odbúrať zbytočné obaly, obmedziť nadmerné balenia a poskytnúť jasné označenie na podporu správnej recyklácie.

Už od 1. januára 2023 zmena legislatívy prinesie napríklad v Taliansku povinné označovanie obalov. Vyžaduje sa, aby všetky obaly mali identifikačné kódy mate­riálov a obaly určené pre koncových spotrebiteľov aj informácie o triedení. [2]
Priemyslu by mohli priniesť odporúčané pravidlá od EK vytvorenie nových obchodných príležitostí. Očakáva sa zníženie spotreby primárnych zdrojov ich výmenou za recyklované materiály.
Konzultácia
Zelenej dohode predchádzala verejná konzultácia s viac ako 800 organizáciami a s viac ako 1 800 kontaktnými bodmi. Konzultácia zahŕňala získavanie spätnej väzby o hodnotení vplyvu, verejný dotazník, dotazník pre členské štáty, online workshopy a webináre a individuálne rozhovory.
Výsledky konzultácie
Účastníci prieskumu sa najčastejšie domnievali, že:
-
technologický, hospodársky a sociálny vývoj odôvodňuje vytvorenie nového regulačného rámca pre obaly,
-
je potrebná ďalšia harmonizácia existujúcich pravidiel európskeho rámca, ktorý pokrýva celý životný cyklus obalov a celý hodnotový reťazec,
-
tento rámec by mal zahŕňať prísnejšie spoločné pravidlá o udržateľnosti obalov, aby sa zabezpečilo fungovanie vnútorného trhu EÚ,
-
prístup k definovaniu recyklovateľnosti obalov, najmä prístupu založeného na kritériách "dizajnu pre recykláciu" musí byť vnímaný ako celospoločenská téma. [3] 
Zástupcovia priemyslu konkrétnejšie zdôraznili potrebu:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.