Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Delegovanie povinností pôvodcu odpadu na nasledujúceho držiteľa odpadu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Naša spoločnosť dostala stavebné povolenie na výstavbu, ale aj na odstránenie existujúcich zdevastovaných objektov. Inžiniersku činnosť súvisiacu so stavbou pre nás zabezpečuje zhotoviteľ stavby. Stavbu budeme kolaudovať až na budúci rok. Stačí, ak podá ročné ohlásenie o odpadoch zhotoviteľ, ak sme ho zmluvne zaviazali k realizácii stavby a všetkým súvisiacim inžinierskym činnostiam „na kľúč“?

Vo všeobecnosti možno na túto otázku odpovedať, že nestačí, ak ročné ohlásenie o odpadoch podá zhotoviteľ stavby. Táto jednoduchá odpoveď iba kopíruje nejednoznačnosť zložitej otázky. Skúsme si teda odkryť možnosti.
Keďže nemáme k dispozícii znenie zmluvy, na základe ktorej sú povinnosti delegované na zhotoviteľa stavby, na otázku možno nazerať dvojakým spôsobom:
1. Prostredníctvom zmluvy ste delegovali všetky inžinierske činnosti súvisiace s realizáciou stavby vrátane povinností pôvodcu odpadov vyplývajúce z aktuálne platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve.
V tomto prípade môžem potvrdiť úvodnú odpoveď, že nestačí, ak Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ďalej len "ročné ohlásenie o odpadoch") podá zhotoviteľ stavby, pretože povinností pôvodcu odpadov sa v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa nie je možné zbaviť ani na základe zmluvy/objednávky/splnomocnenia.
Povinnosti
pôvodcu sa jednoznačne viažu na toho, koho činnosťou odpad vzniká
[§ 4 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch")], či už činnosť vykonáva sám, alebo dodávateľsky ako zhotoviteľ. Ak práce vykonáva zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu/objednávky, vtedy hovoríme
o pôvodcovi ako o tom, pre koho sa tieto práce vykonávajú
, napríklad ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.