Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Blistre, tuby, tégliky

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Komunálny odpad je odpad tvorený z rôznych materiálov organického i neorganického pôvodu, z rôznych výrobkov líšiacich sa tvarom či veľkosťou. Pre tento typ odpadu je ťažko predpokladať jeho zloženie, a to tak po druhovej, ako aj materiálovej stránke. Jeho „aktuálne“ zloženie závisí od množstva faktorov ako miesto výskytu, ročné obdobie, ale tiež aj od zodpovednosti obyvateľov. Platí to najmä v súčasnosti, keď je už plne rozvinutý separovaný zber komunálneho odpadu vrátane zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Aj pri realizácii separovaného zberu odpadov, keď sa osobitne zberajú plasty, tetrapaky, sklo či plechovky ostáva v zmesovom komunálnom odpade ešte veľa rôznych obalov. Opäť ide o obaly rôznych materiálov, ktoré občan z nedbanlivosti, ale i nevedomosti "kam zaradiť", vyhodí do hnedého kontajnera pre "ostatný" zmesový komunálny odpad. Deje sa tak aj napriek tomu, že na väčšine obalov je piktogram s obrázkom o naložení s týmto odpadom. I keď často tieto obaly, resp. odpad z nich nemusí byť kvantitatívne zaujímavý, práve malé, ľahké obaly sú problémom pre životné prostredie. Sprievodným znakom snáď všetkých skládok komunálneho odpadu a prístupových trás k ním je "vlajková" výzdoba v podobe rôznych kúskov fólie, mikroténových vreciek a podobne, ktoré vietor porozfukuje po okolí.
Obaly od liekov
Medzi problémové obaly určite patria i obaly od liekov, vitamínov, výživových doplnkov, rôznych mastí, gélov a podobne. Ide o širokú skupinu výrobkov tak z materiálového, ako aj funkčného hľadiska a dizajnového prevedenia. Často pritom ide o malé obaly rôzneho tvaru, formy a konštrukcie, ktoré sú vyrobené z rôznych plastov, hliníka či papiera. Napriek tejto rôznorodosti majú jedno spoločné, a to, že sú vyrobené z kvalitných, zdravotne nezávadných materiálov. I keď sa zdá, že ide vo väčšine prípadov o malé obaly, odpad z nich si zaslúži pozornosť. Na rozdiel od iných, resp. väčšiny balených výrobkov, je v prípade liekov a ďalších farmaceutických výrobkov treba brať zvýšenú pozornosť nielen obalom, ale i balenému výrobku.
Podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") je odpad z liekov (nepoužité lieky, lieky po dátume spotreby a pod.) uvedených v zozname liekov vrátane liekov s obsahom omamných a psychotropných látok a prekurzorov a liekov s cytostatickými a c
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.