Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Analýza triedeného zberu vo vybraných mestách a obciach Slovenska (4.)

Dátum: Rubrika: Trendy

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., na základe výsledkov z triedenia vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa vlastnej Metodiky na kontrolu znečistenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie podielu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber, sa v štvrtej a zároveň poslednej časti bude venovať minimalizácii odpadov ako prostriedku na dosiahnutie efektívneho triedeného zberu.

Sú ustanovené požiadavky v triedenom zbere na minimalizáciu odpadov?
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o odpadoch") ani vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v z. n. p., (ďalej len "vykonávacia vyhláška") a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďalej len "vyhláška o RZV") nepoznajú pojem ako minimalizácia odpadov pri manipulácii s triedenými zložkami. Z pohľadu funkčnosti a efektivity triedeného zberu je však minimalizácia odpadov významným prvkom maximalizácie kapacity zbernej nádoby. Dostupná kapacita zbernej nádoby je jednou z dvoch veličín, z ktorých sa vypočítavajú štandardy zberu.
Štandard zberu vyjadruje minimálne zberové kapacity (v jednotkách objemu), v priemere dostupné pre každého jednotlivého obyvateľa obce počas jedného roka (frekvencie zvozu).
Štandard sa určuje súčinom objemu dostupných zberných nádob a frekvencie ich odvozu.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.