Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Analýza triedeného zberu vo vybraných mestách a obciach Slovenska (3.)

Dátum: Rubrika: Trendy

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. na základe výsledkov z triedenia vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa vlastnej Metodiky na kontrolu znečistenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stanovenie podielu obalov a neobalových výrobkov v zberných nádobách na triedený zber, sa v tejto časti bude venovať nadstavbe v dotriedení. V prípade PAPIERA a LEPENKY upriamime pozornosť na knihy a v prípade kovových obalov sa zameriame na delenie podľa materiálov a využitia.

Z celkového počtu 78 analýz za roky 2018 a 2019 sa uskutočnilo 29 analýz zameraných na zložku triedeného zberu - PAPIER a LEPENKA. KOVOVÉ OBALY boli analyzované celkovo v 17 analýzach, v rámci kombinovaného zberu zložiek KOVY a VKM; PLASTY a KOVY; PLASTY, KOVY, VKM [názov viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (ďalej len "VKM") bol aplikačnou novelou zákona o odpadoch nahradený názvom "kompozitné obaly", s účinnosťou k 27. decembru 2019].
V sledovaných vzorkách PAPIERA a LEPENKY sa nachádzalo značné množstvo kníh, ktoré boli hmotnostne zaradené pod nečistoty. V celkovom počte 29 analýz papiera a lepenky sa v 15 vzorkách našli knihy. Knihy vzhľadom na dnes platnú legislatívu nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov (sú vymenované v rámci výnimiek z neobalových výrobkov z papiera) a nepatria do modrých zberných nádob určených na triedený zber papiera. Je potrebné ich odovzdávať subjektom ako knižnice, antikvariáty, školy, prípadne iným, ktoré zabezpečia ich ďalšie používanie. V prípade, že ich už nevie občan umiestniť, treba ich odovzdať na zbernom dvore.
Knihy môžu byť v pevnej alebo mäkkej väzbe. Môžu mať formu detskej, odbornej, náučno-poučnej či umeleckej literatúry. Knihami sú aj učebnice, atlasy, tlačená notová forma hudby, slovníky a podobne.
Pre knihy, leporelá či učebnice existujú formy prípravy na opätovné použitie s následným umiestnením do domovov sociálnych služieb, domčekov a búdok pre knihy vo verejne zdieľaných priestoroch a podobne.
Na knihy sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Knihy sa však reálne vyskytujú v triedenom zbere odpadov. Nie len tie poškodené.
Pri zložke KOVOVÉ OBALY sme sa podľa tzv. nadstavby meto
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.