Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Aktuálny prehľad striebra v priemysle a možnosti jeho spracovania

Dátum: Rubrika: Trendy

Striebro patrí do skupiny ušľachtilých kovov (ďalej len „UK“). Skupinu UK tvoria zlato, striebro a kovy platinovej skupiny: platina, ruténium, ródium, paládium, osmium a irídium. Ušľachtilé kovy sa vyznačujú malou chemickou reaktivitou, vysokou koróznou odolnosťou a vysokou cenou. Striebro dosahuje najvyššiu elektrickú a tepelnú vodivosť zo všetkých kovov. Vďaka tomu nachádza široké uplatnenie v oblasti elektrotechniky. Svetová produkcia striebra v roku 2019 dosiahla úroveň 26 000 ton. V porovnaní s rokom 2018 došlo k poklesu o viac ako 300 ton. Podiel recyklovaného striebra v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 naopak vzrástol a dosiahol úroveň 5 200 ton. Cena striebra sa dlhodobo udržuje na úrovni približne 450 eur za kilogram.

Striebro je nevyhnutnou súčasťou mnohých priemyselných aplikácií. Uplatnenie nachádza v rôznych elektrických spínačoch, v solárnych paneloch, mobilných telefónoch, minciach, šperkoch, ako aj v zdravotníctve [1].
Dôležitým zdrojom UK v súčasnosti sú odpady z elektrických a elektronických zariadení (ďalej len "OEEZ"). V nich sa tieto kovy nachádzajú v oveľa vyšších koncentráciách než v rudách. OEEZ je na území SR definovaný v zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Podľa tohto zákona, ktorý prebral svoju podobu zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), možno OEEZ rozdeliť do 6 kategórií:
1.
zariadenia na tepelnú výmenu,
2.
obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2,
3.
svietidlá,
4.
veľké zariadenia,
5.
malé zariadenia,
6.
malé IT a telekomunikačné zariadenia.
Najzaujímavejšími kategóriami v rámci OEEZ z hľadiska obsahu UK sú skupiny 5 a 6. Nachádzajú sa v nich mobilné telefóny, smartfóny, notebooky, stolové počítače a rôzna iná spotrebná elektronika. Tieto skupiny OEEZ sú známe ako "high grade" materiály, teda odpady s vysokým obsahom UK. Vo všetkých menovaných OEEZ sa nachádzajú UK, najmä striebro, ktoré je obsiahnuté napríklad v doskách plošných spojov (DPS), v procesoroch alebo RAM-kách. Striebro sa tu využíva hlavne kvôli svojej vysokej elektrickej vodivosti. To umožňuje vyhnúť sa potrebe rôznych káblov. Striebro sa používa aj pri výrobe rôznych čipov, ktoré už teraz nahrádzajú čiarové kódy v supermarketoch [1].
Cieľom tejto práce je oboznámiť čitateľa o celkovom toku striebra v priemysle od jeho ťažby, cez využitie striebra až po jeho samotnú recykláciu, ktorej sa v súčasnosti venuje viacero spoločností.
Produkcia striebra
Celosvetová ťažba striebra v roku 2019 poklesla o 1,3 % na hodnotu 836,5 miliónov uncí (oz), čo je v prepočte 26 019 ton (1 oz = 31,1g). Tento pokles bol spôsobený zníženou ťažbou vo veľkých baniach, taktiež poklesom ťažby medi a prerušením výroby u hlavných producentov striebra [2]. Najväčší svetoví producenti striebra sú uvedení na obr. 1 [2].

Obrázok 1 Top 10 krajín produkujúcich striebro (Zdroj: Silver Institute [1])

Striebro sa získava ako sekundárny kov, napríklad pri ťažbe zlata alebo pri výrobe medi, olova alebo zinku. Vo svete existujú aj bane, kde sa striebro získava ako primárny kov. Percentuálne zastúpenie týchto baní je 28,7 % [3].
Pri výrobe medi sa striebro získava z anódového kalu, ktorý pochádza z rafinácie medi na vysokú čistotu. V tomto procese sa do elektrolytu vkladá znečistená meď a pomocou prechodu jednosmerného prúdu sa táto meď rafinuje na čistotu až 99,99 %. Nerozpustné nečistoty, ktoré predstavujú prevažne UK, sa zhromažďujú na dne elektrolyzéra a predstavujú anódový kal. Následne možno z tohto kalu získavať striebro, zlato alebo paládium v závislosti od zloženia medenej rudy. Striebro pochádzajúce z procesu výroby medi tvorí až 22,8 % z celkovo vyrobeného množstva [3].
Nasledujúci graf (obr. 2) zobrazuje percentuálny podiel vyťaženého striebra na trhu podľa zdrojového kovu [1].

Obrázok 2 Percentuálny podiel vyťaženého striebra na trhu podľa základného kovu (Zdroj: World Silver Survey 2020 [1])

Využitie striebra
Striebro má značné množstvo nielen priemyselných využití. Jeho využitie možno nájsť vo fotografickom priemysle, vo fotovoltike a dokonca aj v medicíne možno využiť jeho schopnosť odpudzovať baktérie. Na rozdiel od zlata, ktorého sa v priemysle využíva približne 10 - 15 % (zvyšok sú šperky a investičné zlato), striebro je neoddeliteľnou súčasťou množstva priemyselných aplikácií [4].
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.