Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako sa zorientovať v označovaní obalov

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Označovanie je pri obaloch, z ktorých následne vzniká odpad, stále viac skloňovaná téma. Každý "účastník" reťazca od vzniku obalu po jeho zhodnotenie, opätovné použitie či zneškodnenie však pod označovaním môže rozumieť "svoje" požiadavky na označovanie.

Pri výrobe obalov môže vznikať značka, ktorá identifikuje materiál, ale nemá primárny účel propagovať recyklovateľnosť obalu. Ďalej sú to grafické značky na označovanie obalov podľa odpadovej legislatívy, ktoré sú pre výrobcu obalov dobrovoľné. U jednorazových plastov vstúpilo 3. júla 2021 do platnosti označovanie obalov hygienických potrieb (vložiek, tampónov a tampónových aplikátorov), obalov vlhčených utierok na osobné použitie a použitie v domácnosti, označenie tabakových výrobkov s filtrami a filtrov uvádzaných na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami a označenie pohárov na nápoje vyrobených čiastočne alebo úplne z plastu. V poslednej dobe sa čoraz viac skloňuje aj označovanie obalov pre potreby triedenia a následnej recyklácie, ktoré nájde svoje použitie, keď sa obal stane odpadom. Obaly častokrát dopĺňajú aj environmentálne značky a certifikáty (obr. 1), ktoré majú spotrebiteľovi ukázať, že produkt spĺňa vybrané environmentálne kritériá, je šetrnejší alebo vyrobený fair trade, kompostovateľný a podobne. Problémom však je, že výrobca, ktorý si obal objednáva na zabalenie výrobku, distribútor či verejnosť častokrát nevie rozlíšiť, či je značka produktom ekologického výrobného postupu, či prešla nezávislou certifikáciou (zvyčajne certifikát má číslo, ktoré možno overiť), alebo je len formou marketingovej manipulácie (tzv. greenwashing).

Obrázok 1 Príklad certifikačných a environmentálnych značiek (Zdroj: Vlastné fotografie autora obalov
výrobkov s anonymizovaným číslom)

Plasty
Označovanie podľa Resin Identification Code - RIC
V roku 1988 bol prvýkrát vyvinutý systém kódovania RIC spoločnosťou Society of the Plastics Industry, Inc.
pre šesť najčastejšie sa vyskytujúcich typov plastov a siedmy pre všetky ostatné typy. Tento systém zahŕňa: 1 - polyetyléntereftalát (PETE), 2 - polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), 3 - polyvinylchlorid (V), 4 - polyetylén s nízkou hustotou (LDPE), 5 - polypropylén (PP), 6 - polystyrén (PS) a 7 - iné, vrátane materiálov vyrobených z viac ako jednej živice z kategórií 1 až 6. Čísla 1 až 7 sú umiestnené vo vnútri troch šípok na spodnej strane všetkých plastov (nielen plastov, ktoré budú obalmi) (obr. 2). Spravovať ho v roku 2008 začala Medzinárodná komisia pre plasty
(American Society for Testing and Materials = ASTM International) [1].
Identifikačné kódy však podľa ASTM International nemali nikdy za cieľ propagovať recyklovateľnosť obalu, iba identifikovať materiál. Použitie identifikačného kódu na vyrobených plastových výrobkoch neznamená, že výrobok je recyklovaný alebo že existujú systémy na efektívne spracovanie výrobku alebo opätovné použitie. Avšak začali ich využívať obce, zberové spoločnosti, recyklátori či iné skupiny zainteresované na triedení a následnej recyklácii [2]. Pre ilustráciu boli totožné so súčasnými značkami v prílohe č. 14 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z.z.o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p.(ďalej len "vyhláška RZV"), ktoré znamenajú, že obal možno materiálovo recyklovať alebo zhodnotit [3].
Preto v roku 2013 ASTM International pristúpila k zmene grafických symbolov, keď symbol označenia je podľa medzinárodnej normy ASTM D7611 /D7611M-20 špecifikovaný ako plný rovnostranný trojuholník okolo čísla (obr. 2) [4].
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.