Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Ako môže pôvodca odpadu využiť spätný zber odpadu

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odpadoch“) máme ako pôvodca odpadu povinnosť minimálne 1-krát ročne odovzdať odpad, ktorý nám vznikol. Máme však na recepcii box na malé batérie a tých je iba pár kusov za rok. Odber odpadu však firmy podmieňujú minimálnym množstvom, ktorý nie sme schopní sústrediť ani za 5 rokov. Čo môžeme urobiť s malými batériami, aby sme dodržali zákon?

Ustanovenie § 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch uvádza, že:
„Držiteľ odpadu je povinný ... i) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu, ...“
 
Ak by ste s istotou vedeli, že odberateľ odpadu - osoba oprávnená nakladať s odpadom podľa zákona o odpadochodpad v konečnom dôsledku zhodnotí, mohli by ste odpad zhromažďovať
ako pôvodca až 3 roky bez povolenia
. Ak by ste však dostatočne odôvodnili požiadavku na dlhšie zhromažďovanie, ktorou môžu byť aj finančné náklady pri odbere menšieho množstva odpadu, vychádzajúc z argumentov odberateľov odpadov, môžete požiadať príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (ďalej len "OŠS OH") o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. t) zákona o odpadoch na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením. Uvedenú výnimku si môžete uplatniť
iba ako pôvodca odpadu
. Súhlas vám môže OŠS OH udeliť najviac na 5 rokov. Ide však o pomerne zložitý postup.
Ministerstvo životného prostredia SR však
"pomohlo"
malou úľavou v rámci zákona o odpadoch a doplnením
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.