Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

100 analýz triedeného zberu

Dátum: Rubrika: Na aktuálnu tému

Organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK, a.s. spracovala údaje zo 100 analýz triedeného zberu zrealizovaných v rokoch 2018 až 2021 do dokumentu s názvom „Štúdia 100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov“. V štúdii sú zhrnuté a porovnávané výsledky z jednotlivých kontrolovaných vzoriek vrecového a kontajnerového zberu piatich povinných zložiek vo vybraných zmluvných samosprávach. Okrem údajov v číslach a grafoch a okrem fotodokumentácie, štúdia v závere poukazuje na príklady znečistenia v jednotlivých vzorkách, pričom chyby v triedení sú detailne rozobraté. Niekoľko prekvapivých momentov zo spracovania štúdie prinášame v nasledujúcom článku.

Pri našich analýzach sme spracovali viac ako 13 000 kg a viac ako 704 000 litrov odpadov, v 21 samosprávach, v 9 rôznych systémoch zberu 5 povinných zložiek. Pracovali sme v teréne, pri 30°C, aj pri -4°C, keď svietilo slnko, aj snežilo. Boli sme v ochranných oblekoch z dôvodu pandemických opatrení. Navštívili sme prevádzky zberových spoločností a obcí, kde to "vonia" za odpadom.
Vo väčšine miest a obcí sme sa stretávali s nedostatkami, ktoré boli viditeľné ihneď, ako sme "nakukli" do zberných nádob. To sa nám potvrdilo, keď sa analyzovaná vzorka vysypala na triediacu plochu. V TOP 3 sú:
1.
zmesový komunálny odpad nepatrí do farebných zberných nádob,
2.
minimalizácia akéhokoľvek odpadu, ktorý sa zminimalizovať dá, je nevyhnutná,
3.
do triedeného zberu patria obaly, ale prázdne a bez obsahu.
Ako príklady nám poslúžia najčastejšie konkrétne chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri nesprávnom triedení. Prečo?
1.
Kompozitné obaly na báze lepenky (tzv. nápojové kartóny) nepatria do modrej zbernej nádoby na papier.
Ide o viacvrstvový materiál, ktorého podstatnú časť síce tvorí papierový kartón, ale tento obal obsahuje v zalisovanej forme ďalšie vrstvy ako plastovú a/alebo hliníkovú fóliu. Práve pre tieto ďalšie vrstvy sa zbiera a triedi oddelene od papiera a lepenky, aby ďalší spôsob recyklácie neznehodnotil jednodruhový papier.
2.
Do triedeného
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.