Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zvyšuje sa príspevok za opatrovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republi Zdroj: MPSVaR

Štát navyšuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) iniciovalo toto zvýšenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc iných. Rovnako to platí aj pre osoby, ktoré v roku 2022 dovŕšia vek potrebný na získanie starobného dôchodku. S novou výškou príspevku môžu ZSS rátať od januára budúceho roka. Z rozpočtovej kapitoly rezortu práce pôjde na tento účel dodatočne takmer 15 miliónov eur.

Lepšie finančné ohodnotenie za osobnú starostlivosť v ZSS má predovšetkým pomôcť fungovaniu celého systému sociálnych služieb a zvýšiť status v pomáhajúcich profesiách, k čomu sa zaviazala vláda vo svojom programovom vyhlásení.

Zvýšením príspevku chce MPSVR SR podporiť túto prácu a zabrániť možnému kolapsu v poskytovaní sociálnej starostlivosti.

Zvýšenie príspevku prihliada predovšetkým na vývoj a výšku minimálnej mzdy v tomto roku. Jeho výška je odstupňovaná na základe odkázanosti konkrétnej osoby na pomoc inej osoby a zohľadňuje, či ide o pobytovú, alebo ambulantnú formu pomoci.

Výška príspevku pri pobytových službách na rok 2022 predstavuje násobok sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2021, t. j. 623 eur. Konkrétne 0,2 násobok sumy minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,45 násobok sumy minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,6 násobok sumy minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,85 násobok sumy minimálnej mzdy pri V. stupni odkázanosti a 1,05 násobok sumy minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti.

Pri ambulantnej starostlivosti je výška príspevku na úrovni asi 2/3 z príspevku pri poskytovaní pobytovej služby.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.