Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zverejnili Sprievodcu školským rokom 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zdroj: MŠVVaŠ SR

Na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR bol zverejnený nový Sprievodca školským rokom 2023/2024.

Tento dokument je určený predovšetkým pre odborníkov participujúcich na výchove a vzdelávaní v pôsobnosti regionálneho školstva – pedagogickým, riadiacim a odborným zamestnancom, ale aj pracovníkom samosprávy a zriaďovateľom.

Sprievodcu školským rokom 2023/2024 schválil minister školstva 30. mája 2023. Organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2023.

Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 až 2025/2026. Informácie v Informačnom servise sú doplnené hyperlinkovými odkazmi na ich zdroj.

 Súbory na stiahnutie (zobrazia sa po kliknutí)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.