Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zverejnili aktualizovaný Školský SEMAFOR

Kategória: Aktuality Zdroj: Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo školstva zverejnilo aktualizovaný Školský SEMAFOR, aktualizácia je účinná k 15. októbru 2021.

Týka sa najmä ospravedlnenia dochádzky žiaka, kedy rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní/ dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia.

Pri absencii viac ako 5(žiak)/ 7(dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

Ďalšia zmena sa týka zmeny režimu -  v bordovej farbe okresu jazykové školy, ZUŠ a CVČ môžu byť v prevádzke v režime prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1, pričom odporúčame nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ, ŠMŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, ŠSŠ), alebo dištančne skupinovo.

Aktuálne zmeny sú v semafore vyznačené červenou farbou. Aktualizovaný SEMAFOR nájdete TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.