Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zverejnenie 9. a 10. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o zverejnení 9. a 10. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK. Uzavretie 9. hodnotiaceho kola je naplánované na 30. novembra 2021 a 10. hodnotiace kolo na 28. februára 2022.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zverejnení 9. a 10. hodnotiaceho kola výzvy zameranej na podporu komplexného prístupu v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO5a6-2020-1. Uzavretie 9. hodnotiaceho kola je naplánované na 30. novembra 2021 a 10. hodnotiace kolo na 28. februára 2022.

Zdroj: minv.sk

Súvisiace oznamy ZMOS:

OP ĽZ: Oznam o uzavretí 6. a 7. kola výzvy na podporu prístupu k pitnej vode v MRK

Uzavretie 7. a 8. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Uzavretie 5. a 6. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Uzavretie 4. kola výzvy zameranej na komplexný prístup v obciach s MRK

Výzva na podporu komplexného prístupu v MRK v PSK


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.