Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zriaďovatelia základných a stredných škôl dostanú príspevok na podporu digitálnej transformácie vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje uvedený príspevok na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov. 

Oprávnenými školami sú všetky základné a stredné školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. Výška príspevku bola pre každú školu stanovená podľa počtu žiakov školy denného štúdia. 

Pridelenie finančných prostriedkov sa netýka špeciálnych základných a stredných škôl. 

Finančné prostriedky nie je možné použiť na nákup  digitálnej techniky (počítače, notebooky, tablety, dataprojektory a projekčné plátna, interaktívne tabule, slúchadlá  a náhlavné súpravy, tlačiarne a kopírovacie zariadenia); na licencie na kancelárske balíky. 

Finančné prostriedky sú určené na podporu pedagogických aktivít s využitím hardvérových alebo softvérových produktov.  Ide najmä o produkty ako sú pomôcky na rozvíjanie 3D tlače, programovania, robotiky, alebo digitálnej gramotnosti; pomôcky na inovatívne pedagogické aktivity v oblasti prírodovednej gramotnosti a STEM predmetov ako sú digitálne laboratóriá, meracie zariadenia a senzory; pomôcky na vytvorenie kreatívneho, grafického alebo mediálneho štúdia; softvérové licencie na edukačné aplikácie;  predplatné online vyučovacích portálov; digitálne pomôcky pre podporu vzdelávania detí s rôznymi znevýhodneniami.

Ak škola pridelené finančné prostriedky nevyužije v súlade s účelom do 31.12.2023, je možné použiť ich v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so stanoveným účelom  do 31. marca 2024. Prenos finančných prostriedkov do ďalšieho roka sa netýka škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálneho úradu školskej správy.

Tabuľku s rozpisom príspevku nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Zdroj: portál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.