Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS začína zber podpisov za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska začína petičnú akciu, ktorej cieľom je vyhlásenie referenda za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby.

Združenie miest a obcí Slovenska vníma jeden volebný obvod ako príčinu aj autora mnohých problémov Slovenska. V parlamente dlhodobo pôsobí veľká skupina poslankýň a poslancov s veľmi slabou legitimitou. Mandát získali vďaka dobrému miestu na kandidátnej listine, a nie vďaka výraznej podpore voličov. Za pôsobenie v parlamente sú preto viac vďační straníckej centrále, ako ľuďom v regiónoch. Cieľom tejto petície je vyhlásenie referenda, po úspechu ktorého by Slovensko malo toľko volebných obvodov, koľko má samosprávnych krajov. Vďaka tomu zvýšime previazanosť parlamentu s regiónmi a už nebude môcť nastať situácia, že až po parlamentných voľbách zisťujeme, kto, a či vôbec niekto, z konkrétneho regiónu bude vykonávať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Úspechom tejto aktivity bude fakt, že rozdelenie mandátov v parlamente konečne bude spravodlivé, umocníme skutočnú volebnú demokraciu a táto zmena bude reflektovať na adekvátne zastúpenie jednotlivých krajov v parlamente.

Potrebujeme previazanosť parlamentu s regiónmi, potrebujeme viac ako to, čo máme. Združenie miest a obcí Slovenska takmer tri roky viedlo na úrovni regionálnych združení diskusie o zmene počtu volebných obvodov. Na minuloročnom septembrovom sneme schválilo zmenu počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby za svoju prioritu.

Združenie miest a obcí Slovenska je presvedčené o tom, že práve viac volebných obvodov je najzásadnejšia reforma, ktorá nepotrebuje eurofondy, ani štátne dotácie. Chce to vôľu a presvedčenie. Presne to, čo samospráva na základe úspešného, viac ako tridsaťročného pôsobenia jednoznačne má.

ZBER PODPISOV V MESTÁCH A OBCIACH

Preto zber podpisov budeme iniciovať cez 61 regionálnych združení a už teraz máme signály z prostredia mimovládnych organizácií pôsobiacich v regiónoch, ako aj od občianskych aktivistov, ktorí chcú na tejto aktivite participovať. Rovnako s nami komunikujú niektoré politické strany, ktoré aj medzičasom mediálne podporili túto snahu. Členmi petičného výboru sú Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kan- celárie ZMOS, Katarína Heneková, primátorka mesta Púchov a Radomír Brtáň, starosta obce Košeca.

JASNÁ OTÁZKA PRE POTREBNÚ ZMENU

Združenie miest a obcí Slovenska chce na základe dostatočného počtu podpisov iniciovať referendum s jasnou otázkou: „Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa Ústava Slovenskej republiky zmení a doplní tak, že v čl. 74 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa za prvú vetu doplní text v znení:“Poslanci sú volení vo volebných obvodoch, ktoré sú tvorené územiami vyšších územných celkov?”


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.