Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS vypracoval manuál k problematike združovania prostriedkov - združovania investícií

Kategória: Aktuality Autor/i: ZMOS Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti manuál, v ktorom je spracovaná problematike združovania prostriedkov - združovania investícií. 

Obce sa v rámci výkonu samosprávnych kompetencií stretávajú s mnohými problémami. Potrebujú opraviť alebo rekonštruovať cestu, ktorá je spojením, resp. prepojením aj s iným vlastníkom ako je štát alebo štátna inštitúcia, susediaca obec, opraviť alebo zrekonštruovať budovu materskej alebo základnej školy, ktorú navštevujú a zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces nie len pre deti obyvateľov obce, ale aj deti obyvateľov z tzv. spádových a susediacich obcí. Za východisko je možné považovať medziobecnú spoluprácu za spoločným účelom a cieľom, napríklad v oblasti cestovného ruchu, cyklodopravy a pod., všetky uvedené problémy je potrebné riešiť, ale ako, keď finančné prostriedky sú v obci obmedzené? Problémy finančného charakteru trápia prevažnú väčšinu obcí, ale nevyhnú sa ani samosprávam s výrazne väčšou ekonomickou silou, ktoré nemôžu častokrát pre viacero rozpracovaných investičných aktivít zvládať riešenie problémov obyvateľov iba z vlastného rozpočtu. Spracovaný dokument ponúka príklady dobrej praxe, vzor zmluvy, ale aj klasifikáciu výdavkov a príjmov. Nechýba ani problematika vysporiadania majetku a návod, ako sa orientovať na udržateľnosť tohto typu spolupráce.

Newsletter je k dispozícii TU 

Všetky newslettre, ktoré boli doposiaľ publikované v rámci Včasnej intervencie ZMOS sú k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.