Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS uplatnilo zásadné pripomienky k návrhu zákona o poľovníctve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska uplatnilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o poľovníctve 15 zásadných pripomienok.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predložilo návrh zákona o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024 a na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2021.

ZMOS okrem iného navrhuje vytvoriť register profesionálnych poľovníkov, z ktorého by si mohli obce a mestá objednať služby v poľovníctve na nepoľovných pozemkoch (intravilán) napríklad na  odstránenie chorej, uhynutej a zrazenej zveri, plašenie zveri a prípadne jej odchyt alebo odlov.

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.