Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS tvorí značku MUNICIPÁLNA V-4

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska má ambíciu budovať značku MUNICIPÁLNA V 4. Po viacročných aktivitách v tomto teritóriu uspelo s projektom, ktorým sa bude viac orientovať na podporu cezhraničného potenciálu.   

Projekt s názvom „Cezhraničná spolupráca pre partnerstvo a prosperitu“ bol podporený Medzinárodným vyšehradským fondom a potrvá do augusta 2023. Jeho cieľom je  organizovanie podujatí zameraných na transfer skúseností na úrovni krajín V 4 a ďalšie, mimoriadne cenné aktivity. Partnermi projektu sú Zväz miest a obcí Českej republiky, Maďarské národné združenie miestnych samospráv a tiež na poľskej strane Gmina Sekowa, ktorej starostka zároveň vedie jednu z najväčších asociácií gmín (združení obcí) v Poľsku. Tento projekt reflektuje tak na doterajšie, viacročné, aktivity združenia na úrovni samospráv V-4, ale aj na skutočnosť, že na Slovensku máme zo 79 okresov celkovo 36, ktoré sú prihraničné a žije v nich 48 % obyvateľov. Okrem toho, podľa reprezentatívnych prieskumov ZMOS až 49,5 % našich miest a obcí spolupracuje so samosprávami v susedných štátoch.

ZMOS prostredníctvom plánovaných workshopov poukáže na výhody spolupráce krajín V 4 medzi mestami a obcami z tohto regiónu ako aj samotnými občanmi, čo sa prejaví v konečnom využívaní služieb miestnej samosprávy inovatívnym a cieleným spôsobom, ktorý dáva skutočný obsah do Vyšehradskej štvorky v súčasnosti, čo je po 30 rokoch spolupráce viac než žiaduce.

ZMOS sa v rámci týchto aktivít bude napríklad orientovať na energetickú efektívnosť, Smart agendu z hľadiska inovatívnych riešení v obciach smerom k podpore vidieckych obcí a komunít. Ďalšou oblasťou činnosti bude cestovný ruch, v ktorom vidíme dôležitú oblasť spolupráce krajín V 4. Nemenej dôležitou spoločnou aktivitou budú komunálne firmy, a to s prihliadnutím na podporu miestnych firiem z národnej úrovne, nakoľko práve COVIDové obdobie ukázalo ich zraniteľnosť a nedostatočnú podporu zo strany centrálnych vlád. ZMOS má zároveň ambíciu naďalej podporovať príklady dobrej praxe, avšak už na úrovni prihraničných samospráv, keďže mnohé majú partnerstvá a intenzívnu spolupráci s mestami a obcami na Slovensku. Preto predstavovanie ich overených riešení dokáže mimoriadne efektívne pomôcť komunálu v každej z okolitých krajín. ZMOS okrem toho začína orientovať svoje aktivity na koordináciu činností združení samospráv, ktoré sú aktívne v podobe euroregionálnych cezhraničných štruktúr a vo forme Európskych zoskupení územnej samosprávy, nakoľko ich potenciál a príležitosti cezhraničného koordinovaného rozvoja územia sú všeobecne prínosné.

Tento projekt nadviaže na aktivity, ktoré ZMOS tiež organizuje vo vzťahu k mestám a obciam na Ukrajine. Tie sa orientujú na transfer skúseností zo Slovenska, ale aj krajín V 4 v oblasti decentralizácie, nastavovania verejných politík, spolupráce samospráv na cezhraničných projektoch a tiež v podpore projektového manažmentu. ZMOS minulý mesiac vstúpil do spolupráce so Združením Karpatského euroregiónu v Poľsku, čo v praxi znamená spoločnú participáciu na platforme trvalo udržateľného turizmu Karpatského dohovoru a zároveň aj kooperáciu na vypracovaní a realizácii dohodnutých stratégií, programov a projektov.

Michal Kaliňák

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.