Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Starostovia sa oboznámili s možnosťou podnikania s majetkom obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Vígľaš/Pstruša 7. septembra (TASR) - Možnosti podnikania s majetkom miest a obcí, ochrana majetku poistením či využívanie komunálneho majetku v sociálnom podniku. Aj to boli témy seminára, ktoré v pondelok v obci Vígľaš-Pstruša v okrese Detva zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pre volených predstaviteľov samospráv a zamestnancov mestských a obecných úradov.

S podnikaním s majetkom miest a obcí vyše sto účastníkov podujatia oboznámila prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov SR Eva Balážová. „Dôležité je ujasniť si, čo obec potrebuje a čo nie. Možné je majetok si ponechať, rekonštruovať ho, podnikať s ním, či založiť obchodnú spoločnosť,“ ujasnila.
Publiku, v ktorom sedeli viacerí starostovia slovenských miest a obcí ďalej predniesla, že dôvodmi stagnácie zakladania podnikov s majetkovou účasťou miest je finančná kríza a jej dosahy na hospodárenie obcí, či konflikt záujmov. Dodala tiež, že obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta z posledného sčítania v roku 2018 je najviac v Prešovskom kraji. Takýchto miest je tam 23 a spolu majú 60 obchodných spoločností. Najmenej samospráv je v Bratislavskom kraji, kde je takýchto miest šesť a spolu majú 18 obchodných spoločností.
Účastníkom pondelkového stretnutia tiež Balážová vysvetlila, ako funguje sociálne podnikanie. „Získané výnosy sa v prevažnej miere znovu reinvestujú do sociálnych cieľov podnikateľského zámeru. Toto podnikanie reprezentuje také aktivity, cez ktoré sa môžu pokryť životné potreby lokálnych spoločenstiev a sociálne potreby ich obyvateľov,“ vysvetlila a doplnila, že pomôcť môžu aj ľuďom, ktorí si ťažko hľadajú prácu.
Ochrana majetku miest a obcí z pohľadu jeho poistenia bola témou regionálnej obchodnej manažérky Komunálnej poisťovne Nikolety Dobrotkovej. Podľa prezentácie, ktorú komentovala, počet poistených miest a obcí je 2100, čo je viac ako 70 percent z ich celkového počtu. Poistných zmlúv je spolu 14.600. Ako ďalej dodala, najviac poistných udalostí sa týka škôd, ktoré spôsobujú blesky či povodeň.
Seminár zorganizovali na strednom Slovensku v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý ZMOS uskutočňuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.