Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Rozpočet vnímajú starostovia a primátori aj ako nástroj riadenia samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy, ale pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia.

Bratislava 5. mája (TASR) - Poukazuje na to hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák v súvislosti s výsledkami prieskumu združenia, týkajúceho sa rozpočtov samospráv.
"Za nástroj finančného riadenia, ktorý pomáha v sledovaní dosiahnutých výsledkov v jednotlivých oblastiach, považuje rozpočet 67,7 percenta oslovených starostov a primátorov,“ priblížil Kaliňák. "Ďalších 28,2 percenta ho vníma ako nevyhnutnosť pre stanovenie príjmov a výdavkov. Zvyšných 4,1 percenta respondentov nevedeli zaujať jednoznačné stanovisko," dodal.
V prieskume zisťovala strešná organizácia miest a obcí taktiež možnosť participácie verejnosti na tvorbe rozpočtu. "Podľa 55 percent primátorov a starostov majú obyvatelia v dostatočnej miere možnosť zúčastniť sa na tvorbe rozpočtu,“ uviedol Kaliňák. Priblížil tiež, že necelých 12 percent uviedlo, že obyvatelia môžu participovať v miere, ktorú samospráva plánuje. Rovnaké percento starostov a primátorov priznáva, že verejnosť v súčasnosti nemá dostatočný priestor, čo by však chceli v budúcnosti zmeniť.
Prieskum realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska od 2. marca do 10. apríla 2020 na vzorke 466 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.