Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS pripravilo vlastný návrh novely stavebného zákona

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo vlastný návrh novely stavebného zákona. Má ísť o alternatívu k návrhu novej stavebnej legislatívy z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), ktorý ZMOS považuje za problémový s množstvom chýb. Oznámili to zástupcovia ZMOS-u po stredajšom rokovaní predsedníctva združenia, ktoré návrh novely odobrilo. 

Združenie vo svojom návrhu deklaruje, že sa skráti stavebné konanie o najmenej polovicu, v niektorých prípadoch aj o 80 percent. Zlúčiť napríklad chce územné a stavebné konanie vo všetkých konaniach okrem tých, kde je potrebné posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). 

ZMOS chce vyriešiť aj problém s nerešpektovaním zákonných lehôt zo strany štátnych orgánov. "Stanovili sme pravidlo, že ak štátny orgán, ktorý musí dať stanovisko, neodpovie do 30 dní, stavebník môže pokračovať v konaní na základe čestného vyhlásenia, že o to požiadal," priblížil starosta bratislavského Ružinova Martin Chren. 

Vo svojom návrhu zmeny legislatívy chce združenie úplne eliminovať možnosť účelového napádania a naťahovania stavebných konaní či vydierania stavebníkov. "Nechceme verejnosti právomoc "zapájať sa" obmedzovať, ale navrhujeme zaviesť kvalifikované pripomienky. Účastník konania EIA môže v tých ďalších konaniach napádať len rozpory s konaním EIA. Nebude môcť namietať hocijakú hlúposť, ktorú si vymyslí," spresnil Chren. 

ZMOS sa zameralo aj na problém čiernych stavieb, kde navrhol, aby ak stavebný úrad zaeviduje takúto stavbu, mal by začať konanie o jej odstránení, nie o dodatočnej legalizácii. "Len v prípade, že stavebník do 60 dní požiada a dokáže, že stavba je vo verejnom záujme, môže sa začať konanie o legalizácii stavby. Inak sa bude konať len o odstránení čiernej stavby," vysvetlil starosta Ružinova. 

ZMOS chce zaviesť pravidlo, aby čierna stavba nemohla byť pripojená na siete ako elektrika, voda či plyn. Ak stavebný úrad zistí, že ide o čiernu stavbu, mal by požiadať elektrárne, plynárenskú či vodárenskú spoločnosť, aby stavbu odpojili od siete. 

Do stavebnej legislatívy chce združenie taktiež zaviesť, aby všetky opravy chodníkov v prospech bezbariérovosti stačilo robiť na ohlášku. "Rovnako chceme, aby mohli obce prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia obmedziť hodiny, v ktorých sa môže vykonávať stavebná činnosť. Napríklad by šlo o nedeľu či o večerné hodiny," podotkol Chren s tým, že by platila výnimka pre technologické postupy, napríklad betónovanie. 

ZMOS je presvedčené, že jeho návrh novely stavebného zákona rieši všetky najzásadnejšie problémy bez toho, aby rozhádal krajinu. "Skracuje, debyrokratizuje a sprehľadňuje stavebné konania. Zároveň je významným krokom k zjednodušeniu riešenia problému čiernych stavieb," vyhlásil Chren. Združenie verí, že presvedčí o tomto návrhu vládu SR i verejnosť a vládny kabinet o ňom bude rokovať. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.