Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS predstaví nové perspektívy medziobecnej spolupráce

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava – 27. augusta 2020 – Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie, ktoré bude špeciálne venované medziobecnej spolupráci.

Workshop určený pre volených aj odborných zamestnancov miestnej územnej samosprávy bude venovaný predstaveniu medziobecnej spolupráce ako nástroja na modernizáciu miestnej územnej samosprávy, riadeniu modernizácie pomocou zdieľaných služieb a riešení Smart = zdravého rozumu. Jeho súčasťou tiež bude diskusia s predstaviteľmi samospráv a expertami o možnostiach modernizácie a skvalitnenia riadenia a poskytovania služieb v mestách a obciach v prospech obyvateľov.

Túto aktivitu realizuje Združenie miest a obcí Slovenska v rámci podujatí organizovaných prostredníctvom národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. Podujatie sa uskutoční 10. septembra 2020, v priestoroch hotela Slovan v Lučenci s nasledovným programom:

09:30 – 10:00 hod. Registrácia účastníkov

10:00 – 10:15 hod. Úvodné slovo primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej

10:15 – 12:30 hod. Medziobecná spolupráca ako úspešné riešenie komunálnych problémov (Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS) Možnosti efektívneho a optimálneho výkonu originálnych kompetencií v rámci súčasného modelu spoločných obecných úradov – Ako ďalej? - Zdravý rozum v mestách a obciach (Gabriel Mihályi, odborný garant NP ModMUS) Zosúladenie procesov medziobecnej spolupráce a obecnej politiky – modernizácia, zdieľané služby,  postupy a procesy – Spolu hľadajme riešenia! (Štefan Hronec, expert NP ModMUS)

12:30 – 13:30 hod. Obed

13:30 – 15:30 hod. Skúsenosti a príležitosti SMART pre medziobecnú spoluprácu a rozvoj miest a obcí - Hľadajme riešenia - zdieľanie a sieťovanie (Vladimír Bajan, expert NP ModMUS) Modernizácia samosprávy ako výzva pre hlavných kontrolórov (Martin Brilla, hlavný kontrolór mesta Prešov)

15:30 – 16:00 hod. Záverečná diskusia

Organizačné informácie:
Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Odborný garant: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD.              
Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska, Mgr. Daniela Baťová, projektová manažérka/02-48 700 724, Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706

• počet účastníkov konferencie je limitovaný /max 100/;

• účasť na konferencii pre zaregistrovaných /vrátane občerstvenia/ je bezplatná;

• potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/Pm2KJZCyD3Y486VN7 v termíne do 7. 9. 2020

• potvrdenie registrácie bude prihláseným zaslané e-mailom po ukončení registrácie

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.