Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Požadujeme koordinovanú a systémovú podporu verejnej infraštruktúry miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) poukázalo na potrebu koordinovanej a systémovej podpory verejnej infraštruktúry miest a obcí z európskych a národných dotačných mechanizmov. Na tlačovej besede zástupcovia ZMOS zdôraznili, že je potrebná na postupné odstraňovanie obrovského modernizačného a investičného dlhu.

Predseda ZMOS Jozef Božik hovoril o vyhlásenej výzve na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti. Ako je známe, skrátilo sa obdobie na predkladanie žiadosti z 31.12.2024 na 31.7.2023. 

„Veľa miest a obcí sa chcelo zapojiť do tejto výzvy, pretože modernizačný dlh je veľký. Ministerstvo dopravy SR aj Úrad vlády SR reagovali promptne, počas online konferencie sme si vysvetlili dôvody a príčiny. Indikátory na tento komponent boli dvojnásobne prekročené. Obce a mestá pripravovali projektové dokumentácie. Budeme žiadať, že pokiaľ sa v rámci Plánu obnovy nenaplnia iné komponenty, aby sa táto vláda alebo nová vláda vrátila k tejto výzve a opäť ju otvorila. Mestá a obce majú obrovský investičný dlh a keď je výzva dobre nastavená, nie je problém peniaze vyčerpať,“ skonštatoval Jozef Božik, podľa ktorého je do budúcnosti problematiku fondov potrebné riešiť tak, aby ďaleko väčší priestor nebol v dopytových výzvach, ale v participatíve. 

„Skúsenosť z Poľska a z Česka ukazuje, že peniaze, ktoré sú dislokované na úrovni krajov a sú rozdeľované na princípe dohody medzi mestami, obcami a krajmi, sú najefektívnejšie využité a je priestor na kvalitný rozvoj územia. Úlohou novej vlády bude, aby sme sa začali venovať aj národným stratégiám, pokiaľ ide domáce grantové alebo dotačné schémy. V Česku funguje napríklad Štátny fond rozvoja dopravnej infraštruktúry, ktorý veľmi aktívne vstupuje do rekonštrukcií ciest 1. triedy. Máme obrovský modernizačný dlh, ktorý potrebujeme systémovo riešiť. ZMOS cez jednotlivé sekcie pripravuje rozvojový plán, ktorý by sme chceli komunikovať so zodpovednými ľuďmi po parlamentných voľbách,“ informoval predseda ZMOS Jozef Božik.

Prvý podpredseda ZMOS a starosta obce Ratkovce Martin Červenka pripomenul, že regionálny rozvoj, rozvoj miest a obcí, idú ruka v ruke. „Potrebujeme podporu mikroregiónov tak, ako to je v zahraničí cez eurofondy alebo domáce dotácie. Mestá a obce ukázali cez integrované územné stratégie v rámci svojich krajov, že dokážu spolupracovať a nájsť priority v rámci svojich mikroregiónov - financie sú účelne vynaložené na regionálny rozvoj. Čo sa týka technickej infraštruktúry – k rokovaciemu stolu treba prizývať aj vodárenské spoločnosti, ktoré majú veľa informácií potrebných pre rozvoj regiónov,“ uviedol počas tlačovej konferencie, ktorú si pozrite TU, vo štvrtok 3. augusta 2023 Martin Červenka.

„Ak je vyhlásená atraktívna výzva na predkladanie projektov, samosprávne kraje, mestá a obce vedia zareagovať a pripraviť kvalitné projekty podľa požadovaných kritérií. Môže sa stať,  že objem žiadostí násobne prekročí alokáciu – ako sa stalo vo vyhlásenej výzve na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov z Plánu obnovy a odolnosti,“ poznamenal predseda Sekcie ZMOS pre eurofondy a regionálny rozvoj a primátora mesta Vrútky Branislav Zacharides, ktorý informoval aj o ostatnom zasadnutí monitorovacieho výboru pre Program Slovensko.

„Boli sme uistení že budú hľadať riešenie na to, aby v čo najskoršom termíne bola vyhlásená výzva na znižovanie energetickej náročnosti verejných budov už z programu Slovensko. Výzva by sa mala čo najviac podobať na spomínanú výzvu z Plánu obnovy, ktorá bola predčasne ukončená. Pre všetky mestá a obce, ktoré nestihli predložiť svoje projekty: prácu dotiahnite. Môžeme predpokladať, že ešte tento rok bude vyhlásená obdobná výzva,“ povedal Branislav Zacharides.

Informoval aj o schválenej metodike pre rozbehnutie tzv. integrovaného prístupu: posunutie rozhodovacích kompetencií o projektoch na úroveň regionálnu a miestnu – území udržateľného mestského rozvoja. „Aktuálne je alokovaných vyše 600 miliónov eur, o ktorých budú rozhodovať kooperačné rady, o približne miliarde bude rozhodovať rady partnerstiev, ktoré majú na starosti samosprávne kraje,“ doplnil Branislav Zacharides. 

„Postupne treba riešiť modernizačný dlh aj v školstve. Nie je to len o budovaní nových priestorov, ale ide tu aj o dostupnosť siete. Máme okresy, ktoré nie sú pokryté kvalitnou pitnou vodou alebo kanalizačnou sieťou.  V školstve nejde len o rozširovanie kapacít, budovanie školských jedálni a športovísk. Určite sa budeme vysporadúvať aj s odstránením dvojzmennosti a inklúziou vo vzdelávaní.  Odporúčam všetkým, ktorí budú pripravovať výzvy: aby bol o ne adekvátny záujem a riešili sme priority, ktoré potrebujeme,  treba počúvať samosprávy,“ apeloval predseda Sekcie ZMOS pre školstvo a primátor mesta Levice Ján Krtík.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.