Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS ponúka seminár k práci s dátami v samospráve

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 28. apríla 2021 – Združenie miest a obcí Slovenska ponúka seminár, ktorý sa venuje prínosu práce s dátami pre mestá a obce. Jeho súčasťou budú konkrétne príklady zo samospráv, čo zvyšuje výpovednú hodnotu podujatia.

Cieľom podujatia bude vstup do problematiky smart z hľadiska poslania a riešenia pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na efektívnu prevádzku pri práci s dátami v samospráve, ale aj predstavenie postojov samospráv, ktoré majú dlhoročné skúsenosti so SMART dátami. Na seminári nebude chýbať ani predstavenie špeciálneho webového portálu a aplikácie mesta s cieľom zapájania občana so samosprávou s možnosťou rozhodovania o dianí, aby sa ľudia cítili ako aktívna súčasť komunálu. Prepojenie občana na UPVS, možnosť zapojiť sa do veci verejných cez ankety, odkaz pre starostu, vyjadrovania sa k udalostiam, participatívny online rozpočet, nahlasovanie podnetov, cielené push notifikácie prepojenie na dopravný systém Invipo, hlásenie odstávky a poruchy, meškanie spojov a kamery z križovatiek, prepojenie na systém Corageo úradná tabuľa s dôležitými informáciami od samosprávy, atď. cez web a mobilnú aplikáciu.

Podujatie sa uskutoční 6. mája 2021, v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod. prostredníctvom MS TEAMS.

            Program podujatia

09:00 - 09:15  Úvodné slovo / Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

09:15 –10:00  Ako využiť dáta v praxi a vtiahnuť občana do diania v meste / Lukáš Bednár, expert na smart riešenie

10:00 – 10:45  Dáta v užitočných riešeniach počas COVID / Jozef Žarnovičan, expert na smart riešenia

10:45 - 11:15  Efektívne riadenie miest, aktuálny stav vs. digitalizácia / Peter Dolihal, expert na smart riešenie

11:15 - 12:00  Ako dať mestským dátam nový rozmer - katalóg OPEN DATA a OPEN geo DATA mesta Prešov / Mariana Hurná, predstaviteľ za mesto Prešov

12:00- 12:45   Digitalizácia voľnočasových aktivít miest a obcí / Vladimír Buráš, expert na smart riešenie

12:45- 13:00   Záverečná diskusia / Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

Organizačné informácie: 

Gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
Odborný garant: PaedDr. Jana Skraková    

Organizačný garant: Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska 
Mgr. Daniela Baťová, projektová manažérka/02-48   700 724, 0902 502 635 
Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706

● účasť na workshope pre zaregistrovaných je bezplatná;

●potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/xMfPrYJnuq3SpwDX9 v termíne do 5. 5. 2021 do 12:00 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.