Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS organizuje workshop k doprave a parkovaniu

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje workshop zameraný na problematiku dopravy a parkovania v samosprávach.

Cieľmi podujatia sú vstup do problematiky smart z hľadiska poslania a riešenia pre zabezpečovanie vybraných verejnoprospešných činností, najmä s dôrazom na efektívnu prevádzku v oblasti dopravy a parkovania v samospráve, ale aj predstavenie postojov samospráv, ktoré majú dlhoročné skúsenosti pri práci v oblasti dopravy a parkovania. Na podujatí nebude chýbať ani predstavenie príkladu dobrej praxe v oblasti dopravy a parkovania pre samosprávy.

Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 14. októbra 2021 prostredníctvom MS TEAM s nasledujúcim programom:

09:00 - 09:15 hod. Úvodné slovo, Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

09:15 – 09:30 hod. Inteligentná doprava- stručný úvod do problematiky, Igor Wzoš, Slovak Smart City Cluster

09:30 – 10:15 hod. Inteligentná doprava v mestách a regiónoch – Vytváranie Inteligentných Bezemisných Zón (IBZ) v mestách a regiónoch Slovenska, Igor Šenkarčin, driving.digitál o.z,

10:15 - 11:00 hod. Moderné dopravné systémy, Martin Noskovič, expert v oblasti dopravných systémov  

11:00 – 11:45 hod. Inteligentné kamerové systémy v doprave – možnosti a využitie, Martin Murín, expert v oblasti kamerových systémov

11:45 – 12:30 hod. Problematika dopravných stavieb a nastavenie podmienok verejného obstarávania, Gabriela Zaremská, projektant dopravných stavieb

12:30 - 13:00 hod. Záverečná diskusia, Michal Kaliňák, gestor NP ModMUS

Na podujatie sa môžete prihlásiť TU do 13. októbra 2021

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje podujatie v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je podporený operačným programom Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu. 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.