Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS organizuje konferenciu Municipálna V 4: SMART agenda po ukončení programového obdobia

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje ďalší ročník medzinárodnej konferencie Municipálna V 4: SMART agenda po ukončení programového obdobia. 

Cieľom podujatia je príprava na modernizáciu samosprávy a nového komunálneho manažmentu so zameraním na hodnotenia súčasných skúseností a pripravenosti na manažovanie  municipálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce po ukončení súčasného programového obdobia 2014 – 2020 s prihliadnutím na kontext krajín V 4, ktoré vo výraznej miere môžu ovplyvniť aktivity miestnej územnej samosprávy v novom programovom období 2021-2027. 

Podujatie sa uskutoční v dňoch 22. - 23. september 2021 (streda, štvrtok) – Hotel ATRIUM, Nový Smokovec. 

Program 

Prvý rokovací deň 22. septembra 2021
9:30 – 10:00 hod. Registrácia
10:00 – 10:15 hod. Otvorenie konferencie
Branislav Tréger, predseda ZMOS 
Nodari Giorgadze, honorárny konzul Gruzínska v SR 
Jenö Schmidt, predseda TӦOSZ 
Dawid Lasek, generálny sekretár Euroregiónu Karpaty

1. BLOK Tematický blok 1: Živý vidiek a perspektívy krajiny 
10:15 – 12:30 hod. 
Vstup do problematiky z hľadiska ambícií národného projektu ZMOS 
Michal Kaliňák, gestor projektu/ expert na verejnú správu

Perspektívy rozvoja vidieka na Slovensku 
Mária Behanovská, predsedníčka, Vidiecky parlament na Slovensku

Slovenské poľnohospodárstvo, potravinárstvo a perspektívy rozvoja vidieka 
Miroslav Štefček, podpredseda, SPPK 

Vidiek v regionálnom rozvoji v ČR 
NS MAS v ČR- TBC

Diskusia k 1. tematickému bloku 

12:30 - 13:30 hod. Obed

2. BLOK Tematický blok 2: Regionálny rozvoj – od plánu k investíciám 
13:30 - 15:45 hod. Regionálny rozvoj a perspektívy integrovaného územného rozvoja a udržateľného mestského rozvoja
Peter Balík, generálny riaditeľ, Sekcia inovácií, strategických investícií a analýz, MIRRI SR

Iniciatíva Catching-up regions na Slovensku 
Samuel Arbe, expert

Mestský rozvoj a skúsenosti miest a obcí ČR 
František Kubeš, Odbor strategického rozvoje a spolupráce, mesto Brno

Regionálny rozvoj a skúsenosti územnej samosprávy v Maďarsku 
Jeno Schmidt, predseda, Asociácia územnej samosprávy v Maďarsku (TÖOSZ)

Diskusia k 2. tematickému bloku 
15:45 – 16:00 hod. Prestávka (Občerstvenie)

3. BLOK Tematický blok 3: Regionálny rozvoj – cezhraničný potenciál a nové perspektívy 
16:00 – 17:45 hod. Perspektívy regionálneho rozvoja v prihraničných oblastiach a skúsenosti so spoluprácou 
Ema Vasiova, riaditeľka EZUS Rába-Dunaj-Váh

Hodnotenie riadenia rozvojových aktivít miest a obcí a čerpania finančných zdrojov v období 2014-2020 v Poľsku – výzvy pre ďalší rozvoj 2021-2027 
Dawid Lasek, generálny sekretár Euroregiónu Karpaty, Poľsko

Diaľnica na Zemplín – viac ako občianska aktivita 
Peter Báthory, starosta obce Baškovce

Diskusia k 3. tematickému bloku 
18:00 hod. Večera

Druhý rokovací deň 23. 9. 2021 
8:30 – 9:00 hod. Registrácia

4. BLOK Tematický blok 4: Festival príležitostí 
9:00 – 11:30 hod. 
Dobrá prax: Medzinárodný rodinný splav po rieke Poprad na trase partnerských miest, Stará Ľubovňa – Nowy Sacz 
Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa

Dobrá prax: Využitie dažďovej vody pre verejnú zeleň a športové ihrisko 
Igor Petrik, starosta obce Margecany

Dobrá prax: Ondava pre život, oprava vodného toku naprieč obcami cez okresy 
Ján Cundra, starosta obce Nižná Polianka 

Dobrá prax: Návrat Haničky pod Spišský hrad 
Michal Kapusta, primátor mesta Spišské Podhradie

Dobrá prax: Namiesto lekára dodávka 
Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica

Diskusia k 4. tematickému bloku 
11:30 - 12:00 hod. Spoločné formulovanie záverov a odporúčaní a záverečná diskusia 
12:00 hod. Obed 

Organizačné informácie: 
Gestor projektu: 
PhDr. Michal Kaliňák, PhD. 
Odborný garant: Mgr. Gabriel Mihályi, PhD. 
Organizačný garant: 
Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska 
Mgr. Daniela Baťová, projektová manažérka/02-48 700 724, Ing. Eva Balažovičová, finančná manažérka/02-48 700 706

  • počet účastníkov konferencie je limitovaný /max 100/;
  • účasť na seminári pre zaregistrovaných /vrátane občerstvenia/ je bezplatná;
  • ubytovanie v Hotel ATRIUM, Nový Smokovec pre zaregistrovaných počas konferencie (22.9.2021) hradí ZMOS; účastníci budú ubytovaní v dvojlôžkových izbách; na izbách nie je možné zabezpečiť pre všetkých účastníkov oddelené lôžka;
  • storno poplatok za ubytovanie v prípade neúčasti bude účtovaný prihlásenému účastníkovi;
  • ubytovanie pred oficiálnym začiatkom a po ukončení konferencie a cestovné si hradia účastníci samostatne;
  • parkovné si hradia účastníci samostatne
  • potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru https://forms.gle/R7EdwhNEmdBaikA68   v termíne do 15. 9. 2021
  • potvrdenie registrácie bude prihláseným zaslané e-mailom po ukončení registrácie (po 15. 9.).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.