Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS: Navrhuje mobilizovanie eurofondov a zjednodušenie procesov VO

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje urýchlene mobilizovať eurofondové zdroje pre miestnu a regionálnu ekonomiku na zmiernenie dosahov ochorenia COVID-19.

Bratislava 3. apríla (TASR) - Úpravou a zjednodušením, zodpovedajúcich súčasnej núdzovej situácii, by preto mali podľa združenia prejsť procesy vo verejnom obstarávaní (VO) a pravidlá využitia eurofondov.
Výkonný podpredseda ZMOS-u Milan Muška poukazuje na možnosti presunu financií medzi operačnými programami, zvýšenie zdrojov v oblastiach, v ktorých potreba prevyšuje možnosti výziev, ale aj odstránenie byrokracie či vyriešene problémov s DPH. "Bude vhodné presadiť DPH ako oprávnený výdavok u všetkých investičných projektoch vrátane vodovodov a kanalizácií a dopravných projektov," objasnil Muška.
ZMOS vidí cestu aj v aktivovaní projektov, ktoré neboli zazmluvnené pre nedostatok finančných prostriedkov, poukazuje tiež na nevyhnutnosť zvýšenia hodnotiteľských kapacít, ktoré by umožnili napríklad zrýchliť realizáciu malých investičných projektov. "Ďalšie z riešení vidíme v zaradení samospráv medzi oprávnené subjekty v rámci projektu Európskeho sociálneho fondu (ESF) na riešenie rizík nezamestnanosti, a to najmä v okruhu pracovníkov zabezpečujúcich sociálne, školské, kultúrne a ďalšie verejné služby. Výdavky ESF by mohli byť použité i na zabezpečenie zvýšených hygienických opatrení v školských a seniorských zariadeniach či lokalitách, kde je to potrebné," dodal Muška.
Podľa ZMOS-u by očakávané výpadky v príjmoch samospráv bolo možné zmierniť i dočasným zrušením spolufinancovania projektov samospráv v aktuálnom programovom období, čím by samosprávy šetrili päť percent výdavkov na každom z nich.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.