Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS koordinuje spoločný postup proti rušeniu ambulantných pohotovostných služieb pre deti v 14 okresoch

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik zvolal online stretnutie s primátormi a zástupcami miest, ktorých sa týka avizované rušenie ambulantných pohotovostných služieb pre deti.

Na online stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 6. júna 2023, sa zúčastnili primátori a zástupcovia z desiatich miest. Avizované rušenie pohotovostných ambulancií bude mať negatívny dopad na mestá a obce na celom území SR.

Na platforme ZMOS sa uskutočnilo ďalšie zo stretnutí k avizovaným návrhom zo strany rezortu zdravotníctva SR. Tentokrát predseda ZMOS Jozef Božik zvolal rokovanie s primátormi a zástupcami miest, v ktorých je avizované rušenie ambulantných pohotovosti pre deti s cieľom koordinácie jednotného postupu v rámci ZMOS-u. Koordinácia spoločného postupu ZMOS vo väzbe na ambulantné pohotovosti pre deti, ktoré boli avizované, že budú rušené v 14 mestách / okresoch sa týka celého územia Slovenska.

Podľa predsedu ZMOS Jozefa Božika avizovaný návrh na rušenie pohotovostných služieb koncentruje opäť činnosti do väčších miest, kam musia lekári z iných okresov dochádzať. Počas online stretnutia ďalej uviedol: „Kategoricky odmietam znižovanie dostupnosti zdravotníckych služieb pre rodiny s deťmi v našich mestách a v obciach. Považujem to za diskriminačné. Nemyslím si, že v dnešnej dobe, o rok to bude ešte horšie, budú spokojní všetci s tým, aby cestovali za ambulantnou pohotovosťou tridsať kilometrov.“

Na online rokovaní sa do diskusie zapojili aj zúčastnení zástupcovia dotknutých miest, konkrétne primátor Sabinova Michal Repaský, primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský, primátor Revúcej Ján Buchta, primátor zo Sniny Peter Vološin, primátor Myjavy Peter Halabrín, či primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky.

Zúčastnení desiati primátori a zástupcovia z dotknutých miest vyjadrili záujem v rámci ZMOS vystupovať koordinovane a najmä spoločne vo väzbe na avizovaný návrh rušenia detských pohotovostných služieb. ZMOS je zachovanie pohotovostných ambulancii pre deti a zabezpečenie kvalitných služieb pre občanov v mestách a spádových obciach na celom území SR, čo potvrdilo aj stretnutie predsedu ZMOS Jozefa Božika s primátormi a zástupcami miest, ktorých sa avizovaný návrh z rezortu zdravotníctva týka.

ZMOS už taktiež podnikol kroky aj k návrhu na rušenie gynekologicko-pôrodníckych a neonotologických oddelení v nemocniciach v piatich mestách (Kráľovskom Chlmci, Myjave, Partizánskom, Revúcej a Snine). Týchto miest sa taktiež dotkne rušenie ambulantných pohotovostných služieb pre deti.


V  stredu 7.6.2023 o 16:30 hod sa uskutoční stretnutie zástupcov ZMOS s ministrom zdravotníctva k optimalizácii sietí nemocníc a ambulantných pohotovostných služieb pre deti.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.