Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS dáva do pozornosti ďalší svoj manuál o realizácii a prevádzke kompostární

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalší manuál. Venuje sa realizácii a prevádzke kompostárni. 

V každom meste či obci vzniká pri bežnej činnosti značné množstvo biologicky rozložiteľného odpadu. Obce a mestá majú od roku 2021 zákonom stanovenú povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. 

Pre obce je najjednoduchším a najmenej ekonomicky náročným zariadením na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu malá kompostáreň. Viac sa už dočítate TU. 

Manuál bol vypracovaný v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia v národnom projekte Modernizácia miestnej územnej samosprávy. K dispozícii je TU Ostatné, doposiaľ spracované manuály nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.