Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS dáva do pozornosti ďalší manuál

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ďalší manuál. Aktuálny vypracovalo k dvom témam. Týka sa zákona proti byrokracii a novej právnej úpravy zákona o hospodárskej mobilizácii. 

Manuál bol vypracovaný v rámci projektovej aktivity Včasná intervencia v národnom projekte Modernizácia miestnej územnej samosprávy. K dispozícii je TU Ostatné, doposiaľ spracované manuály nájdete TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.