Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS dáva do pozornosti ďalší manuál k viacerým témam

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska vypracovalo ďalší manuál. Aktuálny sa týka zmien v oblasti pozemných komunikácií z pohľadu samospráv, zrušenia povinnosti zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom, opránení obce vykonávať údržbu a zhodnocovanie majetku s neznámym vlastníkom a podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania s prihliadnutím na zmeny od 1. júla 2021. 

Newsletter vypracovaný v rámci Včasnej intervencie ZMOS, ktorú realizujeme ako súčasť projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy je k dispozícii TU 

Doterajšie manuály si môžete pozrieť TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.