Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

ZMOS analyzuje miestne dane a poplatky

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska spracováva ďalšiu, pre samosprávu mimoriadne užitočnú analýzu. Pripravovaná analýza sa sústredí na miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí.  

Cieľom pripravovanej analýzy je preukázanie nevyhnutnej potreby ponechania mestám a obciam možnosť stanovovať a vyberať dane a poplatky, ako jedného zo základných nástrojov skvalitnenia života obyvateľov, nakoľko práve tento príjem samospráv sa premieta do konkrétnych verejných služieb, ktoré samosprávy zabezpečujú pre svojich obyvateľov. V analýze nebude chýbať ani spracovanie problematiky zdieľanej ekonomiky, ktorá nemá žiadne parametre a regulácie, čo sa negatívne premieta do príjmov samospráv, ale aj neférovosti podnikania vo vzťahu k privátnemu sektoru pôsobiacemu na území komunálu. V dokumente nebude chýbať ani porovnanie konkrétnych miestnych daní a poplatkov na úrovni našich samospráv a komunálu vo vybraných európskych štátoch.

Takto spracovaná analýza ponúkne vysokú výpovednú hodnotu pre ďalšie posilnenie postavenia miestnych daní v systéme originálnych kompetencií miest a obcí v nadväznosti na všestranný rozvoj miest a obcí. Dokument môže slúžiť pre prácu na úrovni sociálneho dialógu, ako podklad pre účely predkladania legislatívnych zmien v oblasti miestnych daní a poplatkov. Súčasťou analytickej štúdie budú tiež závery a odporúčania, nakoľko ZMOS chce tento dokument využiť pre sociálny dialóg s cieľom návrhu a presadzovania opatrení a zmien v pôsobností samospráv v tejto agende.

Spracovávaná analytická štúdia je realizovaná v rámci projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý ZMOS realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu. Bude verejne prístupná na web stránke ZMOS, a to v podstránke s názvom „Knižnica“, kde už teraz nechýbajú mnohé, doposiaľ spracované publikácie. Jej spracovanie potrvá šesť mesiacov, tak, aby verejnosti mohla byť predstavená na jar budúceho roka.                

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.