Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmeny v súvislosti s chovom a držaním psov

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 24. júna 2021 – Plénum v utorok schválilo návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov.

Držať psa na prostriedku na uväzovanie v chovnom zariadení či domácnosti by sa malo zakázať.

Výnimky:

  • Výnimku majú tvoriť nebezpečné psy či služobné psy alebo prípady, keď sa uviaže pes krátkodobo pre potrebu čistenia priestoru, kŕmenia či výcviku.
  • V chovnom zariadení vrátane domácnosti sa má zakázať chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie okrem chovu alebo držby nebezpečného psa, neplatí to, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov.
  • Výnimku má tvoriť aj krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia alebo pri výcviku psa.
  • Zákaz držania psa tiež nemá platiť pri uviazaní služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený. 

Za porušenie zákazu by mala hroziť aj pokutu.

Zmeny týkajúce sa obce:

Pozmeňujúcim návrhom tiež poslanci zmenili lehotu, po ktorej prechádza nájdený pes do vlastníctva obce.

Doteraz platilo, že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov od jeho umiestnenia do karanténnej stanice alebo do útulku, prechádza vlastníctvo psa na obec.

Po novom to má byť 45 dní.

Nová legislatíva má byť účinná od 1. januára 2022.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.