Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmeny v sociálnej oblasti vyvolané Korona krízou

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska

Bratislava - 16. apríla 2020 - V súvislosti s Korona krízou boli v sociálnej oblasti prijaté viaceré legislatívne opatrenia, a to jednak v dotknutých dávkových schémach a jednak v príspevkovej povinnosti v širšom slova zmysle.

Člen Ekonomickej rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska doc. JUDr. Miloš Lacko, Ph.D, vypracoval komentár k uvedenej legislatíve. Spracovaný dokument reflektuje na Zákon č. 63/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, účinný od 27. marca 2020. Dokument je k dispozícii TU.

Informácia zverejnená na internetovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska dňa 16.4.2020. Viac informácií nájdete tu.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.