Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmena vyhlášky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záver

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

CIeľom zmeny vyhlášky je stanovenie náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície a záverečnej hodnotiacej správy v súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je úprava obsahu prílohy č. 1 a príloh č. 3 až 6 k vyhláške č. 187/2018 Z. z. na základe zistení aplikačnej praxe v oblasti poskytovania regionálnej investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a v súlade s príslušnou vnútroštátnou a európskou legislatívou v oblasti poskytovania štátnej pomoci. Predložený návrh ustanovuje náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície a záverečnej hodnotiacej správy v súlade so zákonom o regionálnej investičnej pomoci.

Účinnosť: 1. máj 2020

Derogácie: Vyhláška 187/2018 Z.z., , ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.