Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmena maximálnych cien za dodávku plynu pre domácnosti na rok 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví SR zverejnil zmeny maximálnych cien za dodávku plynu pre domácnosti na rok 2022 - domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie zaplatia celkovo mesačne viac o 46 centov (viac v modelovom príklade).

Cena za dodávku tvorí v koncovej cene plynu približne 61%. Ďalšie zložky koncovej ceny plynu - cena za distribúciu a cena za prepravu (spolu zvyšných 39%) budú známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka.

Na základe aktuálne ukončených cenových konaní na dodávku plynu je možné konštatovať, že regulované ceny plynu v roku 2022 sa dostanú o niečo nad úroveň regulovaných cien plynu v roku 2020. Rok 2021 bol mimoriadny veľmi nízkymi cenami plynu z dôvodu pandémie COVID-19, kedy ceny dramaticky klesli oproti roku 2020, pričom v súčasnosti čelíme nárastom cien energií najmä z dôvodu oživenia ekonomiky. Preto úrad zahrnul do modelového príkladu aj porovnanie s rokom 2020.

Nárast cien za dodávku plynu v roku 2022 závisí od zaradenia odberateľa plynu do tarifnej skupiny podľa množstva odobratého plynu. Vplyv trhových cien plynu sa prejaví vo zvýšení maximálnej sadzby za odobratý plyn, ktorá primárne súvisí s cenou komodity na trhu s plynom, preto sa rast cien za dodávku plynu prejaví predovšetkým u odberateľov plynu s vyššou spotrebou.

Domácnosti, ktoré vykurujú plynom, by mohli v roku 2022 priemerne mesačne zaplatiť viac od 9,66 eura do 19,18 eura v závislosti od spotreby plynu. Domácnosti, ktoré využívajú plyn len na varenie, zaplatia viac o približne 46 centov (viac v modelovom príklade).

Úrad vypočítal modelový príklad so zmenou priemerných mesačných nákladov za dodávku plynu v roku 2022 v porovnaní s rokmi 2021 aj 2020 u troch najväčších dodávateľov plynu, ktorých trhový podiel pri dodávke plynu domácnostiam je sumárne vyše 80 %. Účinnosť cien za dodávku plynu bude plošne uplatnená od 1. januára 2022.

Úrad zároveň upozorňuje odberateľov, že stanovuje maximálne ceny za dodávku plynu. Odberatelia môžu stále žiadať svojich dodávateľov o zľavu, prípadne zmeniť dodávateľa.  

Viac informácií spolu s tabuľkou s modelovým príkladom nájdete TU.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.