Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zmena č.2 vo výzve na podporu prístupu k pitnej vode v MRK

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 13. apríla 2021 – Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje informuje žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zníženia alokácie.

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o Zmene č. 2 výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK s kódom OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorej cieľom úprava samotného dokumentu výzvy z dôvodu zníženia alokácie na základe zníženého dopytu zo strany žiadateľov o predmetnú výzvu, preto SO pre OPĽZ pristúpil k zníženiu finančných prostriedkov na danú výzvu.

Zdroj: minv.sk

Súvisiace oznamy:

Uzavretie výzvy na podporu prístupu k pitnej vode v MRK

Uzavretie 4. kola výzvy zameranej na prístup k pitnej vode

MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode

Zmena vo výzve na podporu prístupu k pitnej vode v MRK 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.