Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zdroje z REACT EU na podporu dopravy, školstva, kultúry a zeleň

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Bratislava – 31. mája 2021 - Slovenské regióny sa dočkajú výraznejšej pomoci vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU o 247 mil. eur  Ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová predstavila prioritné oblasti, kam budú milióny eur navyše smerovať. Prioritami sú doprava, školstvo, kultúra a zeleň. Žiadatelia sa na výzvy môžu pripravovať podľa zverejneného Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rok 2021.

Pre tento rok bude IROP po revízii navýšený o 195 miliónov eur a v roku 2022 o takmer 52 miliónov eur. Návrh, kam chce Slovensko investovať, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR odoslalo tento týždeň do Európskej komisie.

Prioritné oblasti investícií pre IROP po revízii sú:

  • Podpora verejnej a ekologickej dopravy
  • Podpora kultúrnej infraštruktúry a jej materiálneho vybavenia
  • Znižovanie energetickej náročnosti budov (zatepľovanie)
  • Modernizácia stredných odborných škôl, vrátane vybavenia učební
  • Navýšenie kapacít základných škôl
  • Budovanie zelenej infraštruktúry v mestách
  • Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme a ochrana verejného zdravia

V rámci novej prioritnej osi programu s názvom REACT-EU budú v lete vyhlásené výzvy v objeme približne 151 miliónov eur.

Zo zostatkovej alokácie IROP plánuje MIRRI SR vyhlásiť ďalšie výzvy so zacielením na podporu budovania sociálnych služieb, budovania materských a stredných odborných škôl. Neskôr budú vyhlásené výzvy na podporu budovania a obnovu cestnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a cyklotrás.

Viac informácií o plánovaných výzvach nájdete TU 

Zdroj: mirri.gov.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.