Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zásobovanie zariadení sociálnych služieb ďalšími ochrannými pomôckami

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo zásobovanie ďalšími ochrannými pomôckami pre klientov a zamestnancov všetkých zariadení sociálnych služieb (ZSS) a centier pre deti a rodiny (CDR). Jednorazové ochranné rúška, respirátory FFP2, tiež rukavice, štíty, obleky a dezinfekčné prostriedky sa k nim dostanú prostredníctvom vyšších územných celkov a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny už v najbližších dňoch.

Rezort práce tak aj nad rámec svojich povinností pomáha zariadeniam vytvoriť si včasnú a dostatočnú rezervu všetkých nevyhnutných pomôcok.

Aktuálna situácia v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku je stabilizovaná. Bezplatná distribúcia osobných ochranných pomôcok je preventívnym krokom v súvislosti s nástupom tretej vlny pandémie.

MPSVR už predzásobilo vyššie územné celky, verejných a neverejných poskytovateľov antigénnymi testami, aby mohli testovať svojich zamestnancov a klientov.

Ochranné pomôcky sú určené pre domovy dôchodcov, denné stacionáre, CDR, rovnako zariadenia krízovej intervencie, ako sú nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania.

Ministerstvo práce s možným nástupom tretej vlny pandémie pripravilo metodiku krízového riadenia.

Tá určuje konkrétne kroky postupu pre bezpečné zvládnutie mimoriadnych situácií v sociálnych službách.

Predstaví ju v najbližších dňoch. 

Ďalšie informácie sú k dispozícii TU 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.