Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zapojte sa do tretieho ročníka projektu Klíma nás spája

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Zapojte sa do nového ročníka projektu Klíma nás spája a získajte až 2 000 eur na realizáciu adaptačných opatrení, ktoré vám pomôžu prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu vo vašich komunitách, obciach či mestách. Klíma nás spája je ročný projekt určený pre samosprávy, školy a občianske združenia. Prihlášku do projektu je potrebné poslať do 15. augusta 2021.

Projekt pomáha zapojeným subjektom vytvárať nenáročné, ale funkčné adaptačné opatrenia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy priamo v zastavanom území, napr. vsakovacie pásy a infiltračné priekopy, zatrávňovacie dlažby, dažďové záhrady, vertikálne záhrady a zelené steny alebo vegetačné strechy a mnohé iné.

Čo sa poskytne zapojenému subjektu?

 • úvodný webinár k téme,
 • 3 - dňový kurz s odborníkmi venovaný výberu a realizácii vhodných adaptačných opatrení v termíne 25. - 27. 10. 2021 v Zaježovej pri Zvolene,
 • metodickú a odbornú podporu a konzultácie v dobe trvania projektu,
 • finančnú podporu na zrealizovanie adaptačných prvkov vo výške 2 000 eur,
 • možnosť zviditeľniť svoje mesto/obec.

Čo sa očakáva od zapojeného subjektu?

 • súhlas vedenia samosprávy/školy s účasťou na projekte (podpísanie zmluvy),
 • spoluprácu počas celého trvania projektu od 1. septembra 2021 do 30. júna 2022 (10 mesiacov),
 • účasť koordinátora projektu na úvodnom webinári,
 • účasť koordinátora projektu na 3 - dňovom kurze,
 • vykonanie všetkých úloh, ktoré budú nevyhnutné pre realizáciu adaptačných opatrení,
 • vytvorenie naplánovaných a schválených adaptačných prvkov do 30. júna 2022,
 • medializácia a slávnostné otvorenie realizovaných opatrení na jar 2022.

Aké sú kritériá prihlasovaných projektov?

 • ide o projekt alebo aktivitu  na regionálnej alebo lokálnej úrovni,
 • projekt alebo aktivita sa týka opatrení adaptácie na klimatickú zmenu,
 • projekt alebo aktivita požaduje podporu pre realizáciu v období október 2021 - jún 2022,
 • organizácie oprávnené pre prihlasovanie projektov a aktivít sú z 3. sektoru (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie) alebo iné orgány verejnej správy (obce, VÚC, nimi zriadené organizácie),
 • podmienky účasti sa vzťahujú na projekty a aktivity na celom Slovensku.

Ako bude prebiehať výber?

 • z prihlásených projektov bude vyberať komisia zložená z odborníkov z CEEV Živica a zástupcov spoločnosti Dedoles
 • výsledky budú vyhlásené 15. septembra 2021 na tomto webe a o výsledku bude informovaný každý projekt e-mailom

Aké sú hlavné kritéria výberu?

 • realizácia a udržateľnosť,
 • stupeň inovácie,
 • pôsobenie a vplyv projektu.

Ak sa chcete prihlásiť do projektu Klíma nás spája, pošlite vyplnenú prihlášku do projektu najneskôr do nedele 15. augusta 2021.

Viac informácií: svitek@zivica.sk, +421 905 493 276

Zdroj: klimaspaja.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.