Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda v októbri 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť

Zamestnanosť v októbri 2021 v porovnaní s októbrom 2020 zaznamenala výraznejší rast len v informačných a komunikačných činnostiach a to o 8,3 %. K miernemu zvýšeniu došlo aj vo vybraných trhových službách (o 0,1 %).

V ostatných sledovaných odvetviach zamestnanosť klesla, no s výnimkou činností vnútorného obchodu medziročný pokles nepresiahol 1 %; najviac v priemysle (o 0,7 %), ďalej v doprave (o 0,3 %) a stavebníctve (o 0,1 %). V rámci činností obchodu sa zamestnanosť znížila predovšetkým v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev (o 5,8 %), maloobchode (o 3 %), veľkoobchode (o 2 %), v predaji a oprave motorových vozidiel (o 1,7 %) a v ubytovaní len mierne (o 0,8 %).

V súhrne za desať mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 vzrástla zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 4,2 % a mierne sa zvýšila aj vo vybraných trhových službách o 0,4 %. V ostatných ôsmych sledovaných odvetviach bol zaznamenaný pokles; najvyšší v ubytovaní o 11,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,6 %, staveb­níctve o 4,4 %, veľkoobchode o 4,3 %, maloobchode o 3,3 %, priemysle o 2,4 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,1 %, v doprave a skla­dovaní o 1,9 %.

Priemerná mesačná mzda

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v októbri medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac v ubytovaní o 20,8 % (dosiahla 866 eur). Dvojciferný rast zaznamenali aj mzdy v predaji a op­rave motorových vozidiel o 12,1 % (1 197 eur) a vo veľkoobchode o 10,3 % (1 241 eur).

Mzda medziročne rástla aj vo vybraných trhových službách o 8,9 % (1 140 eur), v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 8,6 % (596 eur), stavebníctve o 8 % (827 eur), maloobchode o 7,5 % (898 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 7,3 % (2 046 eur), doprave a skladovaní o 5,6 % (1 097 eur) a v priemysle o 5,2 % (1 224 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v októbri 2021 oproti októbru 2020 vzrástla najviac v ubytovaní o 14,9 %. Zvýšila sa aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 6,7 %, vo veľkoobchode o 4,9 %, vybraných trhových službách o 3,6 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,3 %, stavebníctve o 2,8 %, maloobchode o 2,3 %, informačných a komunikačných činnostiach o 2,1 %, do­prave a skladovaní o 0,5 % a v priemysle o 0,1 %.

V súhrne za desať mesiacov roku 2021 sa nominálna mzda medziročne zvýšila v ubytovaní o 10,9 % (dosiahla 782 eur), vo vybra­ných trhových službách o 9,9 % (1 128 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 9,8 % (1 136 eur), veľkoobchode o 9,6 % (1 175 eur), v priemysle o 8,4 % (1 247 eur) a v činnostiach reštaurácií a pohostin­stiev tiež o 8,4 % (579 eur), v stavebníctve o 8,1 % (804 eur), maloobchode o 7,7 % (864 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 7 % (2 123 eur) a v doprave a skladovaní o 6,6 % (1 078 eur).

Súčasne reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v ubytovaní o 8,1 %, vo vybraných trhových službách o 7,1 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 7 %, veľkoobchode o 6,8 %, v priemysle a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev zhodne o 5,7 %, stavebníctve o 5,4 %, malo­obchode o 5 %, informačných a komunikačných činnostiach o 4,3 % a v doprave a skladovaní o 3,9 %.

Poznámka: predbežné výsledky; podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov.

 


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.