Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zamestnanci v karanténe/izolácii žiadajú Sociálnu poisťovňu o nemocenské, len ak im PN trvá viac ako 10 dní

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Zamestnanci, ktorým ošetrujúci lekár potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie so začiatkom od 1.12.2021 a neskôr, sú povinní o svojej práceneschopnosti informovať v prvom rade svojho zamestnávateľa. Ten im bude vyplácať náhradu mzdy za prvých desať dní práceneschopnosti. Zamestnanci o dávku žiadajú Sociálnu poisťovňu prostredníctvom elektronického formulára až v prípade, ak im dočasná pracovná neschopnosť trvá viac ako 10 kalendárnych dní.

V prípade zamestnancov nárok na dávku nemocenské zo Sociálnej poisťovne vzniká až od 11. dňa trvania dočasnej pracovnej neschopnosti. Sociálna poisťovňa preto prosí občanov, aby na túto skutočnosť nezabúdali a nezasielali žiadosť o dávku do Sociálnej poisťovne skôr.

Keďže každú žiadosť musí Sociálna poisťovňa preskúmať, aj keď nárok na nemocenské nevznikne, žiadosti zamestnancov, ktorým práceneschopnosť ešte netrvá viac ako 10 dni, môžu procesy posudzovania nároku na dávku predlžovať. Je v záujme poistencov i Sociálnej poisťovne vybavovať nemocenské dávky plynule a čo najskôr.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.