Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Základným cieľom predkladaného návrhu zákona  je zníženie administratívnej záťaže obcí pri poskytovaní príspevkov z Environmentálneho fondu prostredníctvom odstránenia povinnosti obce požiadať fond o vyplatenie príspevku. 

Ďalšími cieľmi návrhu zákona je:

  • zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľov skládok odpadov a odkalísk, ktorí už Environmentálnemu fondu nebudú zasielať oznámenia o tom, že poplatník im neuhradil poplatok za uloženie odpadu,
  • zmena intervalu pre ohlasovanie množstva uloženého odpadu a vybraných a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na skládke odpadov z pôvodného trojmesačného na ročný interval, 
  • úprava požiadaviek pre získanie príspevku podľa úrovne vytriedenia tak, aby sa podporilo triedenie zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa vyskytujú v zmesovom odpade a znížilo sa množstvo nevytriedených zložiek komunálnych odpadov, zmena poplatkovej povinnosti v súvislosti s uložením inertného odpadu na skládku odpadu a iné.

Dátum konca medzirezortného pripomienkového konania je 16. apríla 2024.

Zdroj: ZMOS


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.