Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Začína 19. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest

Kategória: Aktuality Zdroj: ZMOS

Od 11. do 14. októbra 2021 bude prebiehať 19. ročník najväčšieho európskeho podujatia miest, obcí a regiónov „Európsky týždeň regiónov a miest“, ktorý sa tento rok bude niesť pod názvom „Togeter for Recovery / Spoločne za obnovu“. Nestihli ste sa zaregistrovať, ešte tak môžete spraviť!

V poradí 19. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest „ Spolu za obnovu “ sa tento rok uskutoční už tradične v októbri. Od 11. do 14 októbra je pre Vás pripravených 300 online podujatí venovaných aktuálnym témam: súdržnosti, životnému prostrediu, digitalizácii a občianskej participácii.

Európsky týždeň regiónov a miest je tradičným každoročným podujatím. Mestá, obce a regióny majú príležitosť poukázať na významnú úlohu miestnej a regionálnej úrovni pre dobrú správu vecí verejných a predstaviť príklady dobrej praxe a skúseností v implementácii politiky súdržnosti EÚ. Počas svojej existencie sa podujatie rozšírilo do unikátneho komunikačného a networkingového rozsahu a vytvorilo platformu združujúcu miestne a regionálne samosprávy naprieč celou Európu, vrátane politikov, úradníkov, expertov a zástupcov akademickej obce.

Tohtoročné podujatie sa uskutoční hybridnou formou (prezenčne a online) a je zamerané na podporu EÚ, národných, regionálnych a miestnych vlád smerom k občanom, t. j. na praktické opatrenia a verejné politiky zamerané na investície do sociálnejšej, zelenšej a digitálnejšie budúcnosti.

Pokiaľ máte záujem sledovať prednášky alebo sa aj aktívne zapojiť, prihlásiť sa môžete TU. Po odoslaní Vašej emailovej adresy Vám príde potvrdzujúcich email prostredníctvom ktorého si vyberiete ponuku z programu podľa vlastných preferencií.

Zdroj: Európsky výbor regiónov  

Súvisiaci oznam ZMOS: 

Európsky týždeň regiónov a miest 2021: môžete sa prihlasovať!


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.