Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zabezpečenie septembrových volieb má stáť vyše 16,8 milióna eur

Kategória: Aktuality Autor/i: Združenie miest a obcí Slovenska Zdroj: ZMOS

Septembrové voľby do Národnej rady SR majú stáť vyše 16,8 milióna eur. Vyplýva to z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, ktoré Ministerstvo vnútra  SR predložilo do medzirezortného pripomienkovania. 

Materiál má schváliť vláda. Obsahuje aj úlohy a lehoty pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce súvisiace so zabezpečením volieb.

Financie na vykonanie volieb nie sú podľa rezortu vnútra zohľadnené v rozpočte kapitoly ministerstva vnútra a ani v rozpočte Štatistického úradu SR. „Na zabezpečenie prípravy a vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 je potrebné uvoľniť finančné prostriedky pre kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 13 686 875 eur a kapitolu Štatistického úradu Slovenskej republiky vo výške 3 148 630 eur," píše sa v predloženom materiáli.

Peniaze pre rezort vnútra pôjdu najmä na úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií a na odmeny členom a zapisovateľom okresných a okrskových volebných komisií. Z balíka sa zaplatí aj tlač hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, ako aj zabezpečenie hlasovania poštou, zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností, a tiež ochrana verejného poriadku v deň konania volieb. 

Peniaze pôjdu aj na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií. Peniaze pre Štatistický úrad SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov volieb.

Rezort doplnil, že zriadených bude 49 okresných volebných komisií a tiež okresná volebná komisia pre voľbu poštou. Predpokladá 6010 okrskových volebných komisií a 20 okrskových volebných komisií vytvorených pre osobitný okrsok. Odmena člena okrskovej volebnej komisie bude vo výške 62,2 eura, predseda okrskovej volebnej komisie dostane 80,86 eura a zapisovateľ okrskovej volebnej komisie 77,75 eura.

Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, keď predseda parlamentu Boris Kollár vyhlásil termín volieb.

Zdroj: TASR

 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.